ÅRSMÖTE 2019: Ordförandebyte och zinkbaljor.

Årsmötet inom Energi- och Miljötekniska Föreningen avlöpte lugnt och fick en avslutning i en djupdykning i sanitetstekniken genom 2000 år.


Foto: Peter Olofsson

Vid årsmötet, som arrangerades på Sveriges VVS-Museum i Bromma, nyvaldes Göran Werner, WSP, till ordförande efter Harry Swartz, med Lars Kjellgren, Bengt Dahlgren, till vice ordförande. Nya i styrelsen blev Lennart Lifvenhjelm, Vasakronan, och Hillevi Skötte, Ventab. Karin Kullman, Sweco, omvaldes. Till Årets lokalavdelning hade Skaraborg utsetts, medmotiveringen: ”Skaraborgs lokalavdelning är årets lokalavdelning. Avdelningen är aktiv och arrangerar lunchföredrag och studiebesök. Man sköter inbjudningar och marknadsföring av aktiviteterna själva samt ställer också upp vid arbetsmöten och centralt arrangerade aktiviteter som VVS Fastighetsfokus.

Föreningens seniorråd hade som många år tidigare valt ut ett antal artiklar, baserade på examensarbeten, för att få stipendier. Dessa presenterades av seniorrådets ordförande Hans Severinson. Vinnare blev Kristoffer Johannesson och Rasmus Petersson, Högskolan i Jönköping för artikeln baserad på examensarbetet ”BDT-system för spolning av wc, en studie om utformning av system som återanvänder BDT-vatten”. (Läs artikeln på sidan 60.) På delad andraplats kom Lejla Gibanica och Lejla Handanagic, som vid Högskolan i Borås skrivit examensarbetet ”Energieffektiva byggnader underlättar vägen till ett hållbart samhälle” samt Victor Ahl och Erik Henriksson, Högskolan i Borås, som skrivit ”Energianalys och energieffektivisering”.


Foto: Peter Olofsson

Speciellt omnämnande fick Anton Kjellsson för sitt arbete ”Analys av energi, kostnad och CO2-utsläpp med/utan ångtork och förbränning/sluttäckning med slam rörande slamhantering på ett avloppsreningsverk i Umeå”, Sandra Boman, högskoleingenjör i byggnadsteknik, för sitt arbete ”Kan kyrkor räddas ifrån fuktskador medny metod?” samt Fredrik Goldheim Jämthagen och Marcus Reyiers för arbetet ”Behovsstyrning av en villa”.

Till årsmötet hade Lejla Gibanica och Lejla Handanagic kommit och fick där i korthet presentera sitt arbete. De har gått igenom en K-märkt byggnad i Göteborg, uppförd på 1950-talet, dels gjort en energibalansberäkning, men också kommit med åtgärdsförslag för att minska mängden köpt energi. Åtgärderna var exempelvis installation av solceller, mer energieffektiva fönster (utbyte av englasrutor mot modernare), byte av belysning, och ventilation samt injustering av värmesystemet. Om alla åtgärder genomfördes skulle mängden köpt energi minska med 54 procent. Gammalt var också det som Christer Nordemo, pratade om, i ett avslutande föredrag om badandets utveckling, under titeln ”Från zinkbalja till jacuzzi”. Det var en hisnande resa från 200-talet före Kristi födelse till dagens badoch wc-system, med nedslag i både romarrikets avancerade avloppssystem och vikingatidens badande.

Text: Mark Kretz

Dela socialt
Publicerad 7 maj 2019

Konsultplatsen

Hitta enkelt rätt konsult inom installations- och energiteknik

Det händer lokalt!

För Energi & Miljötekniska Föreningens medlemmar är det lokala/regionala nätverket viktigt. Därför finns vi på 29 orter landet runt – från Malmö till Luleå.

 

Se vad som är på gång på din ort:

👋
Hallå! Är du medlem? Vill du veta fördelarna?