Årets stipendiater

Varje år i samband med årsmötet presenteras de stipendiater som blivit utsedda av EMTF:s seniorråd, som består av Birgitta Thelander, Mats Sandor, Olle Rosenbaum, Göran Johansson, Sven Malm och Hans Severinson. De i år nio inkomna bidragen bedömdes av seniorrådets ledamöter var för sig.

Första pris tilldelas artikeln ” Solcellsanläggning vid LTU”, författat av Frej Fogelström tillsammans med Andreas Rosendal , Luleå Tekniska universitet.

Seniorrådets kommentar:
”En mycket intressant studie som visar på möjligheterna, problemen och lösningarna för solceller på nordliga breddgrader med möjlighet att ge lönsamhet. Detta kan vara bra vägledning som mall för andra projekt. Tydlig avgränsad problemställning, bra uppställning. Väldigt intressanta slutsatser, redig och bra redovisning. Behöver kortas, räcker ändå till två artiklar.”

 

Andra pris tilldelas artikeln ”Vätskeflödet påverkar prestandan i vätskekopplade värmeåtervinningssystem ” författad av Mohammed Mahmoud, Chalmers

Seniorrådets kommentar:
”Artikeln har på ett nytt sätt satt fokus på vätskekopplade FTX-system, genom att kraven på hög temperaturverkningsgrad har ökat, och att system med variabla flöden har blivit vanligare. Här har man förtjänstfullt visat på behovet av anpassning av vätskeflödet, optimering av andelen frostskyddsmedel och den ofrivilliga ventilationens inverkan. Klar och lättillgänglig redovisning – bra!”

 

Tredje pris tilldelas artikeln: ”Implementering av fjärde generationens fjärrvärme” författad av Henrik Nordström och Klara Smeds, Linköpings Tekniska universitet

Seniorrådets kommentar:
”Ett intressant och samhällsviktigt ämne, som måste beaktas vid utveckling av effektivare energisystem i Sveriges urbana bebyggelse. Arbetet pekar på de förutsättningar som finns för vidareutveckling, och kan vara en bra utgångspunkt för analys på olika orter. Bra sammanfattande slutsatser.”

 

Under EMTF:s årsmöte den 17 maj 2022 presenterade första och andra pristagarna deras artiklar kortfattat.

Dela socialt
Publicerad 17 maj 2022

Konsultplatsen

Hitta enkelt rätt konsult inom installations- och energiteknik

Det händer lokalt!

För Energi & Miljötekniska Föreningens medlemmar är det lokala/regionala nätverket viktigt. Därför finns vi på 29 orter landet runt – från Malmö till Luleå.

 

Se vad som är på gång på din ort:

👋
Hallå! Är du medlem? Vill du veta fördelarna?