Ansökningarna måste vara lika bra som arbetet

För några år sedan fick svenska ingenjörsutbildningar hård kritik för bristande kvalitet i undervisningen. Det var väl egentligen studenterna som underkändes, främst för att de hade så dåliga kunskaper i matematik att de inte klarade av nivån på studierna ens i första årskursen, men universitet och högskolor anklagades för att sänka kvaliteten på utbildningarna och kraven vid antagningarna för att få så många studenter som möjligt.

Ingenjörens brist på kunskaper i kommunikation och det svenska språket har också uppmärksammats av media. Det spelar ingen roll hur mycket du har att säga, om du inte har förmågan att nå fram med ditt budskap.

För en ingenjör handlar det ofta om att göra ingenjörsarbetet begripligt för icke-ingenjörer, men också om att kunna rapportera kort och kärnfullt, med bibehållen kvalitet och förståelse för arbetet.

Energi- och Miljötekniska Föreningen har ett antal stiftelser, från vilka vi har möjlighet att dela ut stipendier varje år. Vi har haft problem med väldigt få ansökningar under ett antal år. Vi har till och med fått ställa in ansökningsomgångar på grund av brist på sökanden, men till årets andra utdelning såg vi glädjande nog en ökning av antalet ansökningar.

Om juryn anser att kvaliteten på en stipendieansökan är för låg, är det i konkurrens med andra och inget konstigt. Men, när juryn bedömer att ingen ansökan är av tillräckligt god kvalitet för att tilldelas stipendium, då blir jag bekymrad.

Jag ställde frågan till juryn, om de var för hårda i sina bedömningar och jurymedlemmarna tänkte till. Svaret var entydigt, det var ingen av ansökningarna som uppfyllde kriterierna. Det juryn kritiserade mest var oförmågan att sammanfatta arbetet inom stipendieartikelns begränsade omfattning, kommunikationsförmågan.

För mig har förmågan att sammanfatta sitt arbete ett nära samband med förståelse för det arbete som har utförts, men också kunskap om och intresse för läsaren. Och här ställs jag inför ett dilemma.  Jag vill så klart dela ut så många stipendier som möjligt, att studenter, forskare och andra ska stimuleras att presentera sina resultat och vilja bli publicerade i vår tidning, men vill jag ge avkall på kvaliteten för att uppnå detta?

Svaret är så klart nej på den frågan, men jag måste fundera på hur vi både kan få fler att ansöka om stipendierna och samtidigt höja kvaliteten på ansökningarna. Kanske har du en idé?

/Veronica

Dela socialt
Publicerad 1 december 2014

Konsultplatsen

Hitta enkelt rätt konsult inom installations- och energiteknik

Det händer lokalt!

För Energi & Miljötekniska Föreningens medlemmar är det lokala/regionala nätverket viktigt. Därför finns vi på 29 orter landet runt – från Malmö till Luleå.

 

Se vad som är på gång på din ort:

👋
Hallå! Är du medlem? Vill du veta fördelarna?