Teknikgrupper

Energi- och Miljötekniska Föreningen samlar experter i teknikgrupper, forum för att främja kunskapsutveckling, informationsspridning och nätverksbyggande inom specifika teknikfrågor som identifierats som viktiga för installationsbranschens framtid. Huvudsyftet med teknikgrupperna är:

·         Nätverksbyggande

·         Kunskapsutveckling

·         Informationsutbyte

 

Exempel på möjliga aktiviteter för en teknikgrupp: 

·         Bokutgivning (tryckt eller digital)

·         E-learningmaterial

·         Kurser

·         Utställningar på mässor/expon (t ex Nordbygg)

·         Erfarenhetsdatabaser/Samla och informera om goda exempel

·         Seminarier (nationellt och internationellt)

·         Artiklar till medlemstidning och egen Wiki

·         Remisser

·         Workshops

·         Träffar inom Energi- och Miljötekniska Föreningen, lunch- eller eftermiddagsträffar

 

 

Är du intresserad av att delta i arbetet i en teknikgrupp eller har du en idé om ett nytt teknikområde som behöver bevakas? Kontakta kansliet.

Dela socialt

Konsultplatsen

Hitta enkelt rätt konsult inom installations- och energiteknik

Det händer lokalt!

För Energi & Miljötekniska Föreningens medlemmar är det lokala/regionala nätverket viktigt. Därför finns vi på 29 orter landet runt – från Malmö till Luleå.

 

Se vad som är på gång på din ort:

👋
Hallå! Är du medlem? Vill du veta fördelarna?