Våra handböcker

En framåtblickande 100-åring

En framåtblickande 100-åring

Beskrivning

När Energi- och Miljötekniska Föreningen firade sitt 100-årsjubileum kändes det angeläget att i bokform dokumentera den gedigna och imponerande historia som föreningen med stolthet kan titta tillbaka på. Det ligger mycket i talesättet att den som inte har någon historia inte heller har någon framtid.

Denna bok, som skrivits av Sören Karlsson på Näringslivets Informations-Konsult AB, gör naturligtvis inte anspråk på att ge en heltäckande beskrivning av det som skett under de hundra år som Energi- och Miljötekniska Föreningen existerat. Det är inte heller möjligt att i alla lägen förmedla en absolut sanning. Ibland finns den överhuvudtaget inte. Vissa skeden i föreningens historia kan tolkas olika beroende på iakttagare. Det här är en bild…

Utgivning: 2009

 

 

Ordinarie pris: 140 kr ex moms

Medlemspris: 110 kr ex moms

 

 

Info

Dela socialt

Konsultplatsen

Hitta enkelt rätt konsult inom installations- och energiteknik

Det händer lokalt!

För Energi & Miljötekniska Föreningens medlemmar är det lokala/regionala nätverket viktigt. Därför finns vi på 29 orter landet runt – från Malmö till Luleå.

 

Se vad som är på gång på din ort:

👋
Hallå! Är du medlem? Vill du veta fördelarna?