Våra handböcker

Brandskydd – Brandgasfläktar

Beskrivning

Boken är ett komplement till handboken ‘Praktiska lösningar Brandskydd ventilation’, som gavs ut av Svensk Ventilation i samverkan med Energi- och Miljötekniska Föreningen 2004.

I modern husbyggnadsteknik har det blivit allt vanligare med skyddsmetoder där värme, rök och brandgaser förs bort från byggnaden mekaniskt i händelse av brand. Många brandskydds-tekniska lösningar innehåller därför särskilda brandgasfläktar vid tillämpning av dessa metoder.

Denna handbok behandlar både teori och praktik kring detta ämne. Den riktar sig till projektörer och andra aktörer inom VVS-, brand-, el-, styrområdena m fl. Syftet med boken är att ge läsaren möjligheten att både bredda och fördjupa sina kunskaper i ämnet och på så sätt bidra till att brandtekniskt säkra byggnader skapas.

 

Rea Ordinarie: 349 kr ex moms (Ordinarie pris: 465 kr ex moms )

REA Medlemspris: 279 kr ex moms (Medlemspris: 372 kr ex moms )

 

 

Info

Dela socialt

Konsultplatsen

Hitta enkelt rätt konsult inom installations- och energiteknik

Det händer lokalt!

För Energi & Miljötekniska Föreningens medlemmar är det lokala/regionala nätverket viktigt. Därför finns vi på 29 orter landet runt – från Malmö till Luleå.

 

Se vad som är på gång på din ort:

👋
Hallå! Är du medlem? Vill du veta fördelarna?