Vi måste hjälpa beställarna göra rätt

 

Hösten börjar göra sig påmind. Sommarlovet ligger bakom oss och höstterminen har kommit igång. Det får mig att associera till skoltiden, och därför tänker jag i denna krönika ta upp frågan om behovet av fortbildning i branschen och vad Energi- och Miljötekniska Före ningen (EMTF) kan bidra med. Som jag nämnt tidigare har jag sedan cirka tio år uppdraget att koordinera Energimyndighetens beställarnätverk, BeBo. Många av de projekt och utredningar som vi genomfört inom BeBo har handlat om att ta fram kunskap om hur olika tekniska lösningar fungerar i praktiken genom noggranna mätningar och analyser i testobjekt och pilotprojekt (se rapporter på www.bebostad.se).

Som jag framhöll i min förra krönika handlar det ofta om att få detaljer, delsystem och komponenter att fungera som det var tänkt. För att lyckas med detta krävs rätt kompetens och kunskap i alla led för att undvika brister i byggprocessen – i beställarens kravspecifikationer, vid ritbordet och vid installationsarbetet. Därefter ska också kunskapen finnas hos de som driftar anläggningarna. Detta är ju inget nytt för er läsare, men trots det finns det alltför ofta ett stort glapp i byggprocessen. Under 2016 och 2017 genomförde vi inom EMTF utbildningar inom projektet Beställarkompetens i samverkan med bland andra före ningarna Fastighetsägarna och Byggherrarna (som var projektkoordinator). Underlaget till utbildningspaketen kom från BeBo, Belok och Sveby vars representanter också genomförde dessa heleller halvdagskurser. Vi nådde ut till nästan 3 000 deltagare som i sina kursutvärderingar tyckte att dessa kurser varit både bra och nyttiga. Speciellt då inriktningen på utbildningen var att kunna ställa rätt krav i de tidiga skedena och kunna följa upp att det sedan blev exempelvis rätt energiprestanda (läses Sveby).

Mot denna bakgrund har vi nu i Energioch Miljötekniska Före ningens styrelse och ledning påbörjat ett arbete med att ytterligare fokusera på att ta fram relevanta kurser och utbildningspaket som ska ge ökad medlemsnytta. Det är ju våra medlemmar som hjälper beställare och förvaltare att göra rätt!

 

Göran Werner
Ordförande i Energi- och Miljötekniska Föreningen

Foto: Clas Göran Carlsson

Dela socialt
Publicerad 24 oktober 2019

Konsultplatsen

Hitta enkelt rätt konsult inom installations- och energiteknik

Det händer lokalt!

För Energi & Miljötekniska Föreningens medlemmar är det lokala/regionala nätverket viktigt. Därför finns vi på 29 orter landet runt – från Malmö till Luleå.

 

Se vad som är på gång på din ort:

👋
Hallå! Är du medlem? Vill du veta fördelarna?