Vad kan gå fel vad gäller energiprestanda? Mycket!

Foto: Per Westergård

I det senaste numret av Energi & Miljö (nr 8/2018) återfinns en artikel med rubriken ”Många klarar inte energikraven”. Boverket föreslår bland annat att de fastighetsägare och byggherrar som inte lever upp till kraven gällande byggnadens energiprestanda ska kunna påföras en sanktionsavgift samt ett föreläggande om att åtgärda bristerna. Boverkets undersökning visar att nybyggnationens energiprestanda blivit markant bättre och frågan som då inställer sig är om det rätt lösning att hota med sanktioner? Givet att man hittar fel ska sådana naturligtvis åtgärdas – men frågan är vad man gör om man inte hittar ”felen”, vilket inte är osannolikt enligt min uppfattning. Varje byggnad är mer eller mindre unik. Antag att de projekteras enligt alla gällande regler och att installationerna monteras och injusteras enligt fabrikanternas och leverantörernas anvisningar. Föreskrivna provningar och driftinstruktioner genomförs och levereras. Med andra ord förutsätts byggnaden då vara driftklar och byggherren kan efter slutbesiktningen överta driften av byggnaden. Vad kan gå fel nu vad gäller byggnadens energiprestanda? Det korta svaret är: mycket!

Själv undrar jag varför inte branschen kommit längre, står vi och stampar på samma ställe, när det gäller denna fråga? Det har varit känt sedan länge att relativt likartade hus kan ha stora variationer i energianvändningen även om de teoretiskt skulle vara relativt lika. Så kan sanktioner vara rätt väg att gå? Mitt svar blir naturligtvis: nej! Problemet lär ju inte försvinna för att det utkrävs sanktioner. Skaffa istället kunskap om varför skillnaderna i energiprestanda uppstår och ge ett bidrag till en lösning. Ett förslag från min sida är att Boverket i nästa utredning exempelvis tar med mjuka parametrar som har stor betydelse för energianvändningen men som inte synliggörs i lagar, normer och förordningar. Exempelvis: Hur påverkar kallrespektive varmhyra energi användningen? Finns det någon driftstrategi för fastigheten, ej att förväxla med en driftinstruktion?
Driftstrategin är något som hela tiden måste uppdateras och dokumenteras för att optimera driften.

När vi ändå är inne på området ”drift” som är en av mina käpphästar kan jag inte nog understryka vikten av att ställa rätt krav vid upphandlingen av driften och noggrant följa upp efterlevnaden av ställda krav vilka även kan innehålla energianvändningskrav. Ingen kedja är starkare än dess svagaste länk.

Harry Swartz
Ordförande i Energi- och Miljötekniska Föreningen
070-020 90 45 | harry.swartz@energi-miljo.se

Fotnot: Boverkets utredning: https://
www.boverket.se/globalassets/publikationer/
dokument/2017/tillsynenochefterlevnadenavenergihushallningskravet.
pdf

Dela socialt
Publicerad 27 september 2018

Konsultplatsen

Hitta enkelt rätt konsult inom installations- och energiteknik

Det händer lokalt!

För Energi & Miljötekniska Föreningens medlemmar är det lokala/regionala nätverket viktigt. Därför finns vi på 29 orter landet runt – från Malmö till Luleå.

 

Se vad som är på gång på din ort:

👋
Hallå! Är du medlem? Vill du veta fördelarna?