Teknikmöte om vägen till optimal drift

Det finns bra verktyg för driften att hålla koll på energianvändningen. Det visade Richard Johansson, Bengt Dahlgren i ett föredrag i Luleå.

Teknikmöte om vägen till optimal drift
Det är viktigt att bilderna i Scadasystemet är förståeliga och översiktliga. Foto: Mark Kretz

Hur når vi optimal drift med rätt förutsättningar för mottagande driftorganisation?
Vem ansvarar för fastighets energiprestanda och det klimat vi skapar åt hyresgästen?
Hur använder vi de digitala plattformar som finns för att minimera risken att vi missar någonting?
Kan vi projektera bättre för att underlätta kommande arbeten med hyresgästanpassningar, utbyggnationer, miljöcertifieringar och energideklarationer?

Det var några frågor som Richard Johansson, Bengt Dahlgren, ställde vid en digital teknikföreläsning i Luleå. Frågeställningen rörde sig kring vikten av att alla i projekteringsteamet har samma förutsättning, arbetar mot samma mål och att fastigheten uppnår de krav som ställs.
Enligt Richard Johansson finns det ett antal bra verktyg att använda för driften, exempelvis att visa på energiflöden i ett så kallat Sankeydiagram, att presentera fastighetens energi­användning månadsvis i en tabell eller att göra en effektsignatur. Andra viktiga delar är driftoptimering av tider och kurvor, fläktbyten, rengöring av luftbehandling och batterier samt god presentation av energi, flöden och temperatur i styrsystemet.

Dela socialt
Publicerad 11 februari 2023

Konsultplatsen

Hitta enkelt rätt konsult inom installations- och energiteknik

Det händer lokalt!

För Energi & Miljötekniska Föreningens medlemmar är det lokala/regionala nätverket viktigt. Därför finns vi på 29 orter landet runt – från Malmö till Luleå.

 

Se vad som är på gång på din ort:

👋
Hallå! Är du medlem? Vill du veta fördelarna?