Studiebesök på Valla Torg lockade många

Studiebesök på Valla Torg lockade många

Harry Matero, Skanska, presenterade ombyggnaden av 300 lägenheter i Valla torg och dess tekniska innovationer.

 

Den omfattande renovering som gjorts i södra Stockholm av ett antal hus från 1960-talet lockade många deltagare vid ett studiebesök.

Stockholmshems drygt 300 lägenheter i Valla Torg byggdes 1961 och har renoverats inom ramen för EU-programmet GrowSmarter, ett fem år långt projekt som finansieras med 25 miljoner euro inom EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020.

Vid ett studiebesök arrangerat av Energi- och Miljötekniska Föreningens lokalavdelning i Stockholm presenteras ombyggnaden och dess tekniska innovationer av Harry Mattero, Skanska. Det man gjort i de färdigbyggda husen är det man normalt gör när man renoverar hus från 60-talet: uppdaterat tekniska system, bytt stammar, satt in nya hissar, energisnål belysning och nya ytskikt, kök, badrum och tvättstugor. Målet är att husen ska använda 60 procent mindre energi än före renoveringen.

Det handlar bland annat om att man förbättrat husens klimatskal från ett U-medelvärde på cirka 1,0 till cirka 0,50 W/kvadratmeter och ersatt fönster med ett U-värde på 0,7 istället för 1,8 som originalfönstren hade. Totalt har det installerats cirka 500 kvm solceller, som årligen beräknas producera cirka 65 000 kWh el. Mätningar visar också att injustering och installerad avloppsvärmeväxlare minskat energianvändningen med vardera 3,5 kWh/m2,år. Erfarenheterna från ombyggnaden är bland annat att behålla gamla radiatorer, det finns oftast bra livslängd kvar, renovera fönster och använda frånluftvärmepumpar.

 

Foto: Mark Kretz

Dela socialt
Publicerad 9 juni 2020

Konsultplatsen

Hitta enkelt rätt konsult inom installations- och energiteknik

Det händer lokalt!

För Energi & Miljötekniska Föreningens medlemmar är det lokala/regionala nätverket viktigt. Därför finns vi på 29 orter landet runt – från Malmö till Luleå.

 

Se vad som är på gång på din ort:

👋
Hallå! Är du medlem? Vill du veta fördelarna?