Stockholm | 1 mar

Studiebesök i Sergelhuset

Det största ombygg-nadsprojektet i Stockholm i modern tid – Sergelhuset – har en hel del intressanta tekniska lösningar, bland annat tas värme och kyla från Brunkebergsåsen och man tar tillvara regn för wc-spolning

Studiebesök i Sergelhuset
Ulf Näslund, teknisk chef på Vasakronan, visade de tekniska lösningar som man tillämpat i Sergelhuset, bland annat hur man använder akvifärsystemet för kyla och värme. Foto: Privat

Sergelhuset är Stockholm citys största ombyggnadsprojekt i modern tid. Det består av tre huskroppar med fasad mot fyra gator: Sveavägen, Malmskillnadsgatan, Hamngatan och Mäster Samuelsgatan.

Byggnaden från 1960-talet har byggts om från grunden och har idag en lokalyta på 85 000 BTA. Stommen fick stå kvar, men i övrigt är allting nytt. Huset har fått en uppdaterad fasad där den ursprungliga graniten återanvänts, men uttrycket har blivit ett helt annat.

Längst ned i två av husen finns tio för Sverige unika vattenbehållare placerade i två grupper – i några av SEB:s före detta bankvalv. Vattenbehållarna samlar regnvatten som sedan används för att spola wc-stolar. Tankarna har en sammanlagd volym på 110 kubikmeter.

Huset kyls med det akvifär­system som finns i Brunkebergsåsen. Redan när huset byggdes på 1960-talet användes åsen som kyla för SE-bankens datorer, men togs ur drift ett antal år efter invigningen på grund av att man inte fick ut tillräckligt med kyla, men nu används systemet igen.

Målsättningen för energianvändningen i Sergelhuset efter ombyggnaden har varit 80 kWh per år.

Vid ett studiebesök visade Ulf Näslund, teknisk chef på Vasakronan, de tekniska lösningar som man tillämpat i huset, bland annat hur man använder akvifärsystemet för kyla och värme och möjligheterna att använda regnvatten för spolvatten.

Sergelhuset är det andra huset i Vasakronans bestånd där man tar tillvara regnvatten för wc-spolning. Det finns ett hus i Uppsala med liknande system.

I Stockholm finns 110 kubikmeter i tio glasfibertankar för regnvattnet. Regnet samlas på taket.

Dela socialt
Publicerad 1 mars 2024

Konsultplatsen

Hitta enkelt rätt konsult inom installations- och energiteknik

Det händer lokalt!

För Energi & Miljötekniska Föreningens medlemmar är det lokala/regionala nätverket viktigt. Därför finns vi på 29 orter landet runt – från Malmö till Luleå.

 

Se vad som är på gång på din ort:

👋
Hallå! Är du medlem? Vill du veta fördelarna?