Stor skillnad mellan teori och praktik

Min professor hade väldigt starka åsikter om julgranar. Installationsjulgranar vill säga. Han visade ofta samma bild över ett otroligt komplicerat energisystem med så många styr- och reglerenheter att han konstaterade att det inte spelade någon roll om systemet fungerade för det kommer att bli varmt ändå. Det visade sig så klart att systemet inte fungerade, för när det väl var installerat var det ingen som visste hur det skulle skötas, men det blev i alla fall varmt i fastigheten.

Problematiken blir tudelad, dels hur systemet utformas men också hur det sköts när byggnaden är klar och tagen i bruk. Det här med idrifttagning och förvaltning innebär ett problem som borde vara ganska lätt att lösa med information och utbildning. Trots detta får vi kontinuerligt bevis på att det inte är så enkelt.

En miljömärkt byggnad som enligt projekteringen ska vara väldigt energismart och – effektiv använder mycket mer energi än utlovat när uppföljningen sker efter två år. Entreprenören skyller delvis på att brukarna inte har betett sig som huset kräver, men framför allt på driftteknikerna, för att de inte har kunskap nog att sköta om det komplicerade system som den energismarta byggnaden är.

Ett EU-projekt i slutfasen, iServ, har sett behovet av ökade kunskaper om driftuppföljning för att vi ska kunna hålla ner energianvändningen i våra byggnader. Projektets syfte är att identifiera hinder och möjligheter och ta fram en bra bas för att höja kunskapsnivån om installationernas betydelse för god energiprestanda i byggnader. I princip finns inga svenskar representerade i det här projektet, varken myndigheter eller företag har visat något större intresse för iServ.

I New York i januari, på Ashraes vinterkonferens, belyste en teknisk säljare problematiken med gapet mellan installation och drift. Han konstaterade att vi fortsätter att installera komplicerade system för att skapa energismarta och energieffektiva byggnader, men det är inte det som är problemet. Problemet, enligt föredragshållaren, är att vi skriver manualer för civilingenjörer med omfattande teoretiska kunskaper, medan systemen ska skötas av en tekniker med stor praktisk kunskap.

För vem utformar vi systemen? Frågan är kritisk för att de högt ställda energimål som finns i dag ska kunna uppnås när byggnaderna tas i drift. Ska vi undvika oönskade julgranar måste vi tänka ett steg längre än vad som ofta görs i dag.

/Veronica

Dela socialt
Publicerad 24 februari 2014

Konsultplatsen

Hitta enkelt rätt konsult inom installations- och energiteknik

Det händer lokalt!

För Energi & Miljötekniska Föreningens medlemmar är det lokala/regionala nätverket viktigt. Därför finns vi på 29 orter landet runt – från Malmö till Luleå.

 

Se vad som är på gång på din ort:

👋
Hallå! Är du medlem? Vill du veta fördelarna?