Minnesord | 15 sep 2023

Så minns vi David Södergren

David Södergren – en nestor inom vvs – har gått bort i en ålder av 101 år. Han sörjs närmast av sin livsledsagarinna, Margareta Sjöström, familj och många vänner utom och inom yrkeslivet.

Så minns vi David Södergren
David Södergren firade sin 100-årsdag våren 2022. Foto: Jens Lasthein

Davids inriktning under yrkeslivet präglades av det särskilda intresset för ventilation – ren luft till måttligt pris. Han löste omfattande uppdrag både som konsult och företagare, såväl internationella som nationella.

Ja, yrkeslivet, det måste vara bra länge sedan, kan man tänka. Men David var ett fenomen – han avlade licentiatexamen vid 85 års ålder på en avhandling om öppna spisar och deras beroende av lufttillförsel. Ämnet hade han fått av en favorit, Folke Pettersson, legendarisk vvs-professor vid KTH.

Klokt nog gick David förbi en alltför teoretisk lösning av det stationära tillståndet och koncentrerade sig på det initiala förloppet, som kan vara nog så vrångt mot eldaren. Det stationära tillståndet har främst ekonomiskt intresse och borde, enligt David, studeras för sig. Vem åtar sig uppgiften?

I 80-årsåldern svarade David för utvärdering av ”Ett bostadshus av trä med energisnåla installationer” vid KTH Energiteknik. Rapporten var banbrytande för träbyggnadstekniken.

De senaste åren ägnade David stort intresse åt att instrumentera kåpan över en köksspis på ett sätt som minimerar risken för fettavlagring i imkanalen och maximerar möjligheten för värmeåtervinning ur frånluften med hjälp av roterande värmeväxlare. Givetvis innebär detta ett steg framåt i hygien och drift med ökat brandskydd. Arbetet innebar många industrikontakter under Davids senare år och är nu föremål för prövning hos Patentverket. Davids önskan var att någon större tillverkare skulle ta sig an systemet kommersiellt.

Då David fyllde 100 satt han i en stol i sin trädgård på sitt älskade ställe vid sjön Skiren och mottog alla gratulationer med kvicka repliker och anspelningar på gammal vänskap. Dagen var full av sång och spel. Nu lägger sig skuggan över hans paradis – nestorn har gått vidare till andra domäner.

Bo G Hellers,
professor emeritus KTH

Kjell Jegefors. före detta vd Stiftelsen vetenskapsstaden

Dela socialt
Publicerad 15 september 2023

Konsultplatsen

Hitta enkelt rätt konsult inom installations- och energiteknik

Det händer lokalt!

För Energi & Miljötekniska Föreningens medlemmar är det lokala/regionala nätverket viktigt. Därför finns vi på 29 orter landet runt – från Malmö till Luleå.

 

Se vad som är på gång på din ort:

👋
Hallå! Är du medlem? Vill du veta fördelarna?