Så klarar man Miljöbyggnad för ventilation

Så klarar man Miljöbyggnad för ventilation

Yifan Guo pratade hos EMTF i Växjö.

Tre dagar med Digivent

Text: Mark Kretz Foto: Privat

För att klara av miljöbyggnadskraven för ventilation i Miljöbyggnad är det viktigt att beställarna ställer tydliga krav på hur mätningar ska kunna genomföras. Det konstaterades vid ett frukostmöte i Växjö.

VÄXJÖ. De tre dagar som Slussen.biz digitala mässa om ventilation, Digivent, genomfördes i Växjö, Jönköping och Östergötland inleddes med en halvtimmes föreläsning i samarbete med EMTF.

I Växjö talade Yifan Guo om ventilation enligt Miljöbyggnad. Hon är certifierad energiexpert och certifierad Miljöbyggnadssamordnare hos Assemblin Ventilation i Växjö.

I Växjö ska kommunala byggnader, enligt Yifan Guo, uppfylla Miljöbyggnad silver.

I Miljöbyggnad finns totalt 15 indikatorer uppdelade i tre områden: energi, innemiljö och byggmaterial. Ventilation finns i området innemiljö.

I indikatorbetyget för ventilation är syftet att premiera byggnader som projekteras, byggs och förvaltas för god ventilation och det som bedöms är ventilationssystemet kapacitet, luftkvalitet, donplacering och förvaltningsrutiner, enligt Yifan Guo.

Exempel på förvaltningsrutiner kan vara OVK, kontrollmätning, brukarenkäter och rutiner för hantering av klagomål. I bostäder ska i bronsnivå uteluftflödet vara minst 0,35 l/s och kvadratmeter Atemp, utgående från BBR-kraven. För silvernivå i bostäder måste bronsnivån klaras, dessutom ska även tilluften ha ett grundflöde på tio liter per sekund samt minst 75 procents osuppfångningsförmåga för luftföroreningar vid matlagning.

För lokaler gäller dagens utomhusluftflöde för silver på minst sju liter per person samt 0,35 l/s och kvadratmeter. När det gäller framtiden menade Yifan Guo att med högre koldioxidhalter i utomhusluften kan uteluftflödet bli högre, 10–15 liter, vilket kan leda till ökat värmebehov inomhus.

För indikator guld ska tilluftsflödet vara tio liter samt godkänd enkät där 80 procent av svarande brukare ska vara nöjda. Det eftersträvas en svarsprocent på 75 procent i lokaler och 70 procent i flerbostadshus.

Enligt Yifan Guo kan ventilationsindikatorn påverka andra indikatorer, exempelvis värmeeffektbehovet och energianvändningen på grund av ventilationens kapacitet och effektivitet.

– För att minimera risken att man inte uppnår tänkt betygsnivå tycker jag att är det viktigt att beställarna i tidigt skede specifiserar och dokumenterar, och planerar mätplan så att framtida mätningar lätt kan utföras, sa Yifan Guo.

Dela socialt
Publicerad 13 april 2021

Konsultplatsen

Hitta enkelt rätt konsult inom installations- och energiteknik

Det händer lokalt!

För Energi & Miljötekniska Föreningens medlemmar är det lokala/regionala nätverket viktigt. Därför finns vi på 29 orter landet runt – från Malmö till Luleå.

 

Se vad som är på gång på din ort:

👋
Hallå! Är du medlem? Vill du veta fördelarna?