Rörtävling

Rörtävling
Nils Söderlund som fick ta emot vinnaren, Torkel Anderssons, pris.

Under mässans sista dag utdelades också priset för EMTF:s tävling ”Det energisnålaste värmesystemet”.

Bakgrunden till tävlingen var att många moderna värmesystem är kostnadseffektivt konstruerade vilket ger små ledningsareor och höga tryckfall och onödigt höga elenergikostnader. I en tävling arrangerad av Energi- och Miljötekniska Föreningen var syftet att konstruera ett energisnålt och hållbart värmesystem. Ramen för tävlingen var:

• Driftsäkert, lättservat, lite underhåll och bra funktion över tid.
• Radiatoreffekter är givna vilket gör att det är fokus på rör och flöde/tryckfall.
• Fri rördragning. Det är tryckfallet i rörsystemet som styr. Rören dimensioneras mellan radiatorkoppelanslutning och rör in i UC.
• Valfritt material i rören. RSK-nummer skall anges för rören.
• Huset är ett äldre kontorshus med en radiator under fönster.

Tävlingsinslagen bedömdes av en jury bestående av Roland Jonsson, Rolf Jonsson, Wilo, Mattias Ericsson, Värmex

Utvärderingen grundades på:
• Totaltryckfall i hela värmesystemet
• Flöde
• KV-värden på ventiler
• Elenergianvändning till cirkulationspump
• Högsta tryckfall per meter

Antalet deltagare var inte så stort, men de representerade flera delar av Sverige.

I juryn ingick och förstapriset var en förgylld radiator från Purmo, som tack vare Niklas Schubert blev ett förstapris. Inför utdelningen av priset berättade Rolf Jonsson om motiveringen att vinnarens bidrag.

Vinnare blev Torkel Andersson, Bydemand, Göteborg med en lösning där han dimensionerat ett rörsystem för ett 55–45°C och värmerören för ett tryckfall på 100 Pa/m.

– Med motiveringen att inom ramarna för en normal vvs-applikation har vinnaren med en grupp kraftfulla åtgärder åstadkommit ett lågt flödesbehov och därmed ett lågt tryckfall i systemet. Detta leder till att vi har mycket låg hydralisk energi eller pumpenergi för att leverera värmen som fastigheten behöver, konstaterade juryledamoten Rolf Jonsson vid prisutdelningen.

När priset delades ut befann sig Torkel Andersson inte på Nordbygg, utan priset togs emot av arkitekten Nils Söderlund med vilken Torkel Andersson samarbetar med.

Till vänster: Rolf Jonasson, Wilo, delade ut andrapriset till Gunnar Moqvist, InPro Installationsconsult AB, Växjö

 

Dela socialt
Publicerad 10 maj 2022

Konsultplatsen

Hitta enkelt rätt konsult inom installations- och energiteknik

Det händer lokalt!

För Energi & Miljötekniska Föreningens medlemmar är det lokala/regionala nätverket viktigt. Därför finns vi på 29 orter landet runt – från Malmö till Luleå.

 

Se vad som är på gång på din ort:

👋
Hallå! Är du medlem? Vill du veta fördelarna?