Örebro: Fastighetsägare kan få slippa IMD

Örebro: Fastighetsägare kan få slippa IMD

Mari-Louise Persson, miljö- och energichef vid enheten för Hållbar utveckling hos Riksbyggen, höll ett föredrag kring införandet av IMD. Foto: Riksbyggen

Det har införts krav på individuell mätning av värme och varmvatten, men det finns möjligheter att slippa.

TEXT: MARK KRETZ

ÖREBRO. Den 1 juli 2021 trädde nya krav i kraft på individuell mätning och debitering (IMD) för värme och tappvarmvatten i flerbostadshus.

Krav på installation av mätare för värme på lägenhetsnivå gäller för en begränsad del av landets flerbostadshus. Kraven kommer att ställas på de byggnader som har sämst energiprestanda.

Men det kommer också att ges tid för byggnadsägare som vill göra andra energieffektiviserande åtgärder istället för att installera mätare. De alternativa åtgärderna som genomförs, antingen som separata åtgärder eller i samband med en större renovering, ska förbättra byggnadens energiprestanda så mycket att byggnaden inte längre omfattas av krav på IMD.

Det framkom vid en teknikträff hos EMTF Örebro, där Mari-Louise Persson, miljö- och energichef vid enheten för Hållbar utveckling hos Riksbyggen, höll ett föredrag kring införandet av IMD.

Krav på mätare för tappvarmvatten på lägenhetsnivå gäller för de byggnadsägare som utför en ombyggnad av flerbostadshus om ombyggnaden innefattar en ny installation för tappvarmvatten eller en väsentlig ändring av befintliga installationer för tappvarmvatten, enligt Persson.

Mari-Louise Persson konstaterade att IMD värme i befintliga byggnader är ett krav som man i Sverige velat undvika att införa i ganska många år, men att den lösning som tagits fram är en ganska bra kompromiss. Den bygger på att byggnader med sämst energiprestanda (byggnader över 180 kWh/m2, år för Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län) och byggnader i resten av landet, med en energianvändning över 200 kWh/m2, år ska införa IMD värme eller andra energiåtgärder.

Det finns, enligt Mari-Louise Persson, undantag som exempelvis historiska, kulturhistoriska eller konstnärliga värden som förvanskas i en särskilt värdefull byggnad. Ett ytterligare sätt att undvika IMD värme är om fastighetsägaren kan visa att investeringen av IMD ger en avkastning som är lägre än byggnadsägarens avkastningskrav på investeringar.

Samma regelverk reglerar IMD varmvatten vid renovering. Vid ny installation eller väsentlig ändring ska IMD införas om det är lönsamt och tekniskt möjligt. Det finns också ett förslag om IMD för tappvarmvatten i nyproduktion.

Dela socialt
Publicerad 28 januari 2022

Konsultplatsen

Hitta enkelt rätt konsult inom installations- och energiteknik

Det händer lokalt!

För Energi & Miljötekniska Föreningens medlemmar är det lokala/regionala nätverket viktigt. Därför finns vi på 29 orter landet runt – från Malmö till Luleå.

 

Se vad som är på gång på din ort:

👋
Hallå! Är du medlem? Vill du veta fördelarna?