Ordföranden har ordet

Foto: Per Westergård

I år fyller Energi- och Miljötekniska Föreningen 110 år. Etthundratio år, alltså! Det är inte många organisationer som kan stoltsera med att ha varit i farten så länge. Men för den skull får vi aldrig slå oss till ro – om vi ska leva vidare måste vi utvecklas precis som alla andra företag.

Omvärldsbevakning. Kunskapsutveckling. Nätverkande. Det har varit de bärande ledorden för föreningen och inriktningen för verksamheten sedan starten 1909. Och de gäller än i dag. Det som nu även kräver föreningens energi och tankemöda är hur vi ska stödja våra medlemmar så att alla kan ta del av verksamhetsmålen på ett effektivare sätt med ökad medlemsnytta.

I år har flera av våra teknikutbildningar – faktiskt fler än någonsin tidigare! – planerats till orter runt om i Sverige i stället för att som tidigare vara koncentrerade till Stockholm. Listan på utbildningstillfällen och orter uppdateras kontinuerligt i Energi & Miljö. I skrivande stund har vi planerat teknikutbildningar på 16 orter, och på detta sätt hoppas vi att kunskapsutvecklingen ska effektiviseras.

Förutom de planerade utbildningarna kommer vi succesivt att utöka utbudet så att vår satsning på kunskapsutveckling attraherar aktörer från hela värdekedjan inom byggsektorn – från projektering till drift och förvaltning. Den här satsningen ska förhoppningsvis öka nätverkandet mellan våra medlemmar och sådana grupper som är viktiga kontakter för våra medlemmar.

Omvärlden förändras i allt snabbare takt och kräver effektivare lösningar. Det har medfört att vi parallellt med alla andra aktiviteter ska satsa på att vidareutveckla den digitala delen av vår verksamhet. Visionen är bland annat att kunna delge vissa aktiviteter genom webben så att man kan ta del av exempelvis teknikluncher och utbildningar vid sin dator i stället för att lägga tid på resor.

Vi har börjat känna oss fram på den digitala arenan genom att under året fortsätta med utvecklandet av våra sidor på Facebook och LinkedIn. Vår vision är som nämnts också att utveckla vår hemsida. Vi har redan nu gjort om Energi & Miljös e-tidning för enklare läsning. Allt för effektivare omvärldsbevakning.

Hur firar vi då 110-årsjubileet? Det kommer inte att bli någon fest i Stockholm. I stället satsar vi på något som kommer att pågå under hela året; vi har döpt evenemanget till ”Jubileumståget”. Det är ett arrangemang där orter över hela Sverige ska besökas och där alla lokalavdelningar kommer att bli inbjudna.

Med detta vill vi visa på lokalavdelningarnas betydelse i det värdefulla arbetet att driva föreningen framåt. Samtidigt passar vi på att visa vad vi kan erbjuda för att stödja den lokala verksamheten. Vi vill också lära oss mer om de lokala förutsättningarna.

Trevligt jubileumsår!

Harry Swartz
Ordförande i Energi- och Miljötekniska Föreningen
070-020 90 45 • harry.swartz@energi-miljo.se

Dela socialt
Publicerad 20 mars 2019

Konsultplatsen

Hitta enkelt rätt konsult inom installations- och energiteknik

Det händer lokalt!

För Energi & Miljötekniska Föreningens medlemmar är det lokala/regionala nätverket viktigt. Därför finns vi på 29 orter landet runt – från Malmö till Luleå.

 

Se vad som är på gång på din ort:

👋
Hallå! Är du medlem? Vill du veta fördelarna?