Ordföranden har ordet • Energi & Miljö 3-4 2021

Krav på hållbarhet påverkar vårt beteende

Temat i detta nummer av Energi & Miljö är framtidens byggnader. Mot den bakgrunden har jag funderat på vad det kan innebära i en relativt nära framtid för oss i energi- och installationsbranschen.

Tittar man långt tillbaka i tiden har vi ju byggt hus för att skydda oss för väder och vind genom att skapa ett så kallat klimatskal, antingen för att få ett funktionellt och behagligt boende eller en innemiljö anpassad för att bedriva en viss verksamhet.

Genom åren har byggnadstekniken utvecklats så att klimatskalet har blivit bättre och bättre. Där har vi ju haft en rätt snabb förbättring och utveckling av material och byggkonstruktioner de senaste decennierna då kraven på energihushållning och bra inomhusklimat kraftigt skärpts.

Men jag ser två viktiga faktorer som kommer att påverka framtidens byggnader.

Nummer ett är hållbarhet och klimatanpassning.

Nummer två är förändrad livsstil och beteende.

Med nya krav på hållbarhet kommer nya material och konstruktioner att göra det möjligt att i ökad grad kunna återanvända byggdelar och installationer vid ombyggnad och renovering eller vid rivning. Byggnaderna kommer också att på ett mer samordnat sätt att ingå i gemensamma energisystem.

Byggnader kommer både att konsumera och producera energi, samt bidra till att utjämna effektbelastningen i både el- och fjärrvärmenäten. När alla har skaffat sig elbilar måste byggnaderna också anpassas till att bli det nya ”tankstället” med en fungerande laddinfrastruktur.

Under pandemin har vi snabbt plötsligt behövt ändra på våra beteenden, till exempel vad gäller hur och var vi arbetar. Att arbeta hemma tror jag att vi kommer att fortsätta med i relativt hög grad även efter coronapandemin.

Men våra bostäder måste då komma att anpassas bättre för hemmakontoret eller med någon form av coworkingmöjligheter i gemensamhetslokaler i flerbostadshusen. Kontorshusen kommer istället att anpassas mer för möteslokaler och projektarbeten. Detta kommer att ställa nya krav på utformning av mer flexibla ventilationssystem och komfortanläggningar, inte minst med hänsyn till ökade krav på ”hälsosäkra” arbetslokaler.

Krav på hållbarhet påverkar också vårt beteende. Till exempel är det inte lika hållbart att ha tvättmaskin i varje lägenhet jämfört med gemensam tvättstuga. En återgång till gemensam tvättstuga kan även ge andra positiva möjligheter. Tvättstugan kan utrustas med extra ”drop in-tvättmaskiner” för ökad flexibilitet och placeras ljust och centralt med fler funktioner såsom exempelvis coworkingplatser och cykelreparation, och därmed bli en social träffpunkt.

Var kreativa och bidra till bra framtida byggnader!

Göran Werner
Ordförande i Energi- och Miljötekniska Föreningen
070-209 81 44 • goran.werner@wspgroup.se

Dela socialt
Publicerad 13 april 2021

Konsultplatsen

Hitta enkelt rätt konsult inom installations- och energiteknik

Det händer lokalt!

För Energi & Miljötekniska Föreningens medlemmar är det lokala/regionala nätverket viktigt. Därför finns vi på 29 orter landet runt – från Malmö till Luleå.

 

Se vad som är på gång på din ort:

👋
Hallå! Är du medlem? Vill du veta fördelarna?