Ordföranden har ordet • Energi & Miljö 1 2021

Ordföranden har ordet • Energi & Miljö 1 2021

Nu blickar vi framåt mot en bättre inomhusmiljö

När jag skriver detta de första dagarna i januari vill jag blicka framåt. Vad ger detta år för utmaningar och möjligheter? Jag hoppas ju förstås att de nya vaccinen mot covid-19 ger oss ett hälsosammare år och ett slut på pandemin. Men vad ser vi för utmaningar i vår bransch? Kanske kan svaret ges om vi först tittar tillbaka utifrån trender och händelser förra året.

Vi hade inom Energi- och Miljötekniska Föreningen (EMTF) en mycket välbesökt digital installationsbrandskyddsdag vilket talar för att säkerhet och brandskydd fortsatt är ett viktigt område att bevaka. Vi kommer att fortsätta med kurser och seminarier inom detta.

EMTF hade även en välbesökt digital energikonferens med fokus på varför nya byggnader inte uppfyller beräknad energiprestanda. Här påpekades det att det inte bara krävs ett välisolerat klimatskal utan att större fokus på bättre fungerande installationer med mindre systemförluster och att samverkan och energisamordning mellan olika discipliner måste bli bättre. En utmaning till hela branschen!

Förra året kom en ny lag om IMD-värme för de av flerbostadshusen som har sämre energiprestanda än cirka 200 kWh/m2 Atemp (sämre än klass F) och motsvarar cirka 15 procent av beståndet. Jag är mycket skeptisk till att individuell mätning och debitering av värme i våra flerbostadshus leder till minskad energianvändning. Men det goda med denna lag är att den innehåller ett viktigt undantag. Nämligen att om man istället genomför energieffektiviserande åtgärder slipper man att installera mätare för IMD-värme och detta kommer att kunna leda till väsentligt förbättrad energiprestanda i våra sämsta byggnader.

Inom EU startade man aktiviteter för en ”Renovation wave” med bland annat fokus på energieffektiviseringsåtgärder. Och i samma anda, att minska energianvändningen i bebyggelsen, har man från vår regerings sida planerat att satsa 4,3 miljarder kronor på tre år från och med i år för att öka takten på ”Energirenoveringar”.

Här ser jag stora möjligheter men också utmaningar för vår bransch utifrån både IMD-värme och ”Renoveringsvågen”.

Sedan, inte minst, har ju covid-19-pandemin satt fokus på att vår inomhusmiljö måste vara hälsosäkrad och med det kommer säkert satsningar på bättre fungerande ventilation. Detta kan innebära nya normer för luftflöden, filter och reningsteknik samt värmeåtervinning. Här ser jag alltså också både möjligheter och utmaningar för oss i branschen under det nya året.

Göran Werner
Ordförande i Energi- och Miljötekniska Föreningen
070-209 81 44 • goran.werner@wspgroup.se

Dela socialt
Publicerad 27 januari 2021

Konsultplatsen

Hitta enkelt rätt konsult inom installations- och energiteknik

Det händer lokalt!

För Energi & Miljötekniska Föreningens medlemmar är det lokala/regionala nätverket viktigt. Därför finns vi på 29 orter landet runt – från Malmö till Luleå.

 

Se vad som är på gång på din ort:

👋
Hallå! Är du medlem? Vill du veta fördelarna?