EMTF | 13 nov 2023

Mycket naturvetenskap och vvs i Natrium

Medlemmarna i EMTF Göteborg fick se en av de förmodigen dyraste byggnaderna i staden, det nya laboratoriet och undervisningshuset Natrium.

Mycket naturvetenskap och vvs i Natrium

GÖTEBORG. I ett 32 000 kvad­ratmeter stort lab och undervisningshus på Medicinareberget i Göteborg, kallat Natrium och uppfört av Akademiska hus, ska stora delar av den naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet samlas. De har tidigare suttit på många andra platser i Göteborg. Huset är också kopplat till den så kallade Medicinarelängan från 1950-talet, där bland annat ett nytt restaurangkök har byggts. Byggkostnaden är 1,8 miljarder kronor.
Vid ett studiebesök under ledning av installationsledaren Christoffer Eek, By Eek, visades byggnaden och installationerna för EMTF-medlemmarna.
Byggnaden består av två huskroppar i sju våningsplan samt en mellanliggande del som bland annat rymmer atrium och mötesrum. I huset finns avancerade laboratoriemiljöer, men även undervisningslokaler, kontor, tio klimatrum (termokonstantrum) med noggrann kontroll av ljus, temperatur och luftfuktighet. Här studeras växters reaktion på olika klimatförhållanden och fytotron (odlingskammare).
Lokalerna får dessutom en flexibel utformning så att de ska kunna ändras utefter verksamheternas framtida behov. Kontoren ligger som ringar runt laboratorieutrymmena på våningsplanen.

Dela socialt
Publicerad 13 november 2023

Konsultplatsen

Hitta enkelt rätt konsult inom installations- och energiteknik

Det händer lokalt!

För Energi & Miljötekniska Föreningens medlemmar är det lokala/regionala nätverket viktigt. Därför finns vi på 29 orter landet runt – från Malmö till Luleå.

 

Se vad som är på gång på din ort:

👋
Hallå! Är du medlem? Vill du veta fördelarna?