Malmö: Svårt energiräkna äldreboende

Malmö: Svårt energiräkna äldreboende

Vid en teknikträff i Malmö presenterade Lisa Flawn Orpana, Skanska, SBUF-rapporten ”Energiberäkning av äldreboenden”. Foto: Skanska

Förslag till lösning presenterades på teknikmöte i Malmö

Att räkna på energianvändningen i äldreboenden har varit knepigt. Men nu har det tagits fram ett förslag till lösning, vilket presenterades vid ett möte med EMTF i Malmö.

TEXT: MARK KRETZ

MALMÖ. En återkommande frågeställning har under flera år varit hur Boverkets krav på energiprestanda ska tillämpas på äldreboenden. Generellt strängare krav på energianvändning gör att de minst generösa tolkningarna ställer närmast orimliga krav på energiprestandan i kombination med övriga funktionskrav när det gäller särskilda boendeformer för äldre.

Det konstateras i SBUF-rapporten ”Energiberäkning av äldreboenden”, som är resultatet av ett projekt som startade 2019. Rapporten belyser hur krav på energiprestanda i Boverkets byggregler har tolkats på olika sätt vid nybyggnadsprojekt med äldreboende. Skillnad i kravnivå mellan olika tolkningar påvisas och problematiseras.

I rapporten behandlas olika regelverk och verksamhetskrav som berör äldreboenden. Projektets syfte var att arbeta fram ett förslag på tolkning av Boverkets byggregler som aktörer inom byggbranschen kan enas kring och som är relevant för den verksamhet som bedrivs i särskilda boendeformer för äldre.

Vid en teknikträff i Malmö presenterade Lisa Flawn Orpana, Skanska, rapporten och dess resultat.

Enligt Lisa Flawn Orpana har det varit ständiga diskussioner både inom och utom Skanska hur man skulle energiberäkna äldreboenden.

– Samtidigt var det väldigt viktigt att vi skulle få energikraven på plats, eftersom vi såg att det skulle komma fler äldreboenden, sade hon.

Äldre i boenden har stora behov av omsorg, samtidigt som energikraven skärps både i BBR men också energicertifieringssystemen. Men BBR kan tolkas på olika sätt, att just energiberäkningar av äldreboenden kunde skilja sig ledde till olika kravnivåer, vilket är problematiskt eftersom energikraven är beslutsunderlag för att bestämma aktör och liknande.

Grundproblemet är hur byggnaden klassificeras, vad som ska räknas som bostad eller lokal och hur de viktas. I detta ingick att undersöka vilka lagrum som gäller, förutom BBR, alltså socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen och arbetsmiljölagen liksom tillkommande branschkrav.

Man tog fram en modell med ett äldreboende med sex avdelningar – även lokalernas energianvändning ingick i bostädernas energianvändning, eller separerades från bostäderna. Skillnaden mellan de två modellerna var 37 kWh per kvadratmeter.

Enligt Lisa Flawn Orpana bör för äldreboenden gälla att energikravet i BBR kan viktas i proportion med Atemp på så sätt att enskilda lägenheter och lägenhetsförråd utgör bostäder och övriga utrymmen utgör lokal. Större teknikrum, som fläktrum, delas upp i proportion efter vardera andel Atemp.

I SBUF-rapporten finns en bilaga som kan användas som ett komplement till den energiberäkning som ska lämnas till byggnadsnämnden för bygglovsansökan.

Dela socialt
Publicerad 16 augusti 2021

Konsultplatsen

Hitta enkelt rätt konsult inom installations- och energiteknik

Det händer lokalt!

För Energi & Miljötekniska Föreningens medlemmar är det lokala/regionala nätverket viktigt. Därför finns vi på 29 orter landet runt – från Malmö till Luleå.

 

Se vad som är på gång på din ort:

👋
Hallå! Är du medlem? Vill du veta fördelarna?