MALMÖ | 17 apr

Lundastudenter fick inblick i verkligheten

För tolfte året i rad inbjöds EMTF-senioren Bengt Andersson av universitetslektor Birgitta Nordquist att föreläsa vid Lunds universitet inom delkursen ”Energi, luft och fukt vid ombyggnad och förvaltning”. Kursen ingår i civilingenjörsprogrammen och har inriktning mot projektering och förvaltning.

Lundastudenter fick inblick i verkligheten
Föreläsaren Bengt Andersson och en del av eleverna. Foto: Birgitta Nordquist

Bengt Andersson har ett helt arbetslivs erfarenhet från branschen – som konstruktör, entreprenör, konsult, besiktningsman och senast som DoU-ansvarig för olika klimatinstallationer för sjukhus inom kommun och landsting i Malmö.

Han redogjorde för olika typer av ventilationslösningar. Som avskräckande exempel på felaktigt konstruerade byggnader, informerade han om en byggnadsprisbelönad laboratoriebyggnad, där en lokalt inflytelserik arkitekt med sina kontroversiella direktiv till konsulterna förorsakade stora ombyggnadskostnader på såväl byggnadskroppen som på kyl- och ventilationssystemen, efter att denna nya byggnad tagits i bruk.

Han berättade även om olika typer av korrosionsskador som kan uppstå på ventilationssystem i det salta klimat som finns på skånska västkusten.

Han redovisade även ett exempel från ett studiebesök i London där det tydligt framkom vad bristande driftkontroll på avancerade installationer kan få för konsekvenser, då man där och då med full effekt körde en stor värmepumpanläggning helt bakvänt, där varken kyl- eller värmesidan producerade användbar energi!

I detta sammanhang förklarade han också för- och nackdelar med upphandlad DoU, jämfört med DoU utförd med egen anställd personal. En kontinuitet bland servicepersonalen är av stor betydelse för hur byggnaderna sköts och därmed fungerar. Den alltjämt pågående trenden med outsourcing, medför för ett objekt att all kunskap om detta försvinner och att ägarna då är helt utlämnade till externa konsulter och expertis som oftast inte kan avgöra vad som erfordras vid olika skeden i objektets livstid.

Avslutningsvis underströk han vikten av kontinuerlig, men personligt anpassad, fortbildning och om EMTF:s möjligheter att bidra till detta. Han passade också på att slå ett slag för det gratis EMTF-medlemskap som studenterna erbjuds.

Dela socialt
Publicerad 17 april 2023

Konsultplatsen

Hitta enkelt rätt konsult inom installations- och energiteknik

Det händer lokalt!

För Energi & Miljötekniska Föreningens medlemmar är det lokala/regionala nätverket viktigt. Därför finns vi på 29 orter landet runt – från Malmö till Luleå.

 

Se vad som är på gång på din ort:

👋
Hallå! Är du medlem? Vill du veta fördelarna?