Lunchträff i Stockholm om lagring av batterier

 Hur kan effekttariffer påverka lönsamheten för batterilagring i hemmet? Det var frågan för en lunchträff i Stockholm.


Lundastudenterna Elin Öhman och Jorunn Cardell presenterade sitt examensarbete om batterilagring av el. Foto: Mark Kretz

STOCKHOLM. Batterilagring av el har dykt upp som en möjlighet för fastighetsägare att använda batteriel för både lagring av överskottsel (om man har egen elproduktion) och ha möjlighet till redundans.
Detta ganska outforskade område har Lundastudenterna Elin Öhman och Jorunn Cardell undersökt och presenterade i år ett examensarbete i ämnet. Vid en lunchföreläsning i Stockholm presenterade de sitt arbete, som bygger på en litteratur- och en intervjustudie samt en teknoekonomisk fallstudie.
Resultatet av de två första studierna är att det finns behov av större flexibilitet i elsystemet, mer dynamiska tariffer och lagändringar för att förenkla för batterilagring (exempelvis förtydligande av definition av batterier, ökat stöd för batterilagring).

Dela socialt
Publicerad 31 januari 2020

Konsultplatsen

Hitta enkelt rätt konsult inom installations- och energiteknik

Det händer lokalt!

För Energi & Miljötekniska Föreningens medlemmar är det lokala/regionala nätverket viktigt. Därför finns vi på 29 orter landet runt – från Malmö till Luleå.

 

Se vad som är på gång på din ort:

👋
Hallå! Är du medlem? Vill du veta fördelarna?