Lokala krafter

Varje höst träffas EMTF:s lokalkommitterade för den årliga lokalkommittékonferensen. Där delar man med sig av sina erfarenheter och diskuterar aktiviteterna i EMTF:s 29 lokalavdelningar under året som gått. Våra lokalkommittéer består av påhittiga och engagerade medlemmar i EMTF som bidrar med kunskap, tid och nätverk för att de själva och andra medlemmar ska kunna utveckla yrkeskunskap och yrkesnätverk för 730 kronor per år. En blygsam summa som för 85 procent av medlemmarna dessutom betalas av arbetsgivaren. Företagen förstår värdet av det nätverk och den kompetenshöjning som de anställdas medlemskap i EMTF ger.

EMTF:s aktiviteter ute i landet är kärnan i föreningens verksamhet. I en ideell intresseförening för personer bygger verksamheten på medlemmarnas insatser för varandra i form av kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Det är vi medlemmar och vår samlade kompetens som är föreningens kapital, och som ska växa till sig för varje år.

Det är också vi medlemmar som avgör på vilket sätt vi vill bidra till detta och hur vi vill ta del av det utbud som föreningen och medlemmarna erbjuder. Under årens lopp har detta resulterat i tidningsartiklar, handböcker, och utbildningar. Man har samlats till teknikgruppsträffar, lunchträffar och studiebesök. Man har arrangerat sociala aktiviteter såsom after work, golftävlingar och fågelskådning. Vad skulle du vilja vara med om i din lokalavdelning härnäst? Ta kontakt med lokalkommittén där du bor och berätta om din idé. Du hittar kontaktinformation här på www.emtf.se.

Ett stort tack till alla lokalkommitterade i EMTF och alla engagerade medlemmar som bär upp vår viktiga och anrika förening och på så sätt bidrar till utvecklingen av installationstekniken och en hälsosam och miljövänlig byggd miljö.
Tusen tack för allas förenade ideella krafter!

 

Dela socialt
Publicerad 15 november 2012

Konsultplatsen

Hitta enkelt rätt konsult inom installations- och energiteknik

Det händer lokalt!

För Energi & Miljötekniska Föreningens medlemmar är det lokala/regionala nätverket viktigt. Därför finns vi på 29 orter landet runt – från Malmö till Luleå.

 

Se vad som är på gång på din ort:

👋
Hallå! Är du medlem? Vill du veta fördelarna?