Injusteringskurs hölls i Skellefteå

Injusteringskurs hölls i Skellefteå

Ulrika Brown höll en kurs i injustering i Skellefteå.

SKELLEFTEÅ. En kurs om injustering av vätskeburna värmesystem anordnades i Skellefteå under ledning av Ulrika Brown, Energiverket.

Kursen innefattade en genomgång av injusteringens påverkan för att få en optimal drift av byggnadens värmeoch ventilationssystem, och dess påverkan för att erhålla ett hälsosamt inneklimat.

Ämnen som togs upp var bland annat varför injusteringen är en av de viktigaste åtgärderna för att få en driftsäker och energioptimal anläggning, de olika stegen i hur beräkning och injustering ska utföras och vilka värden som bör redovisas för att all information ska framgå och hur beräkningen är gjord.

Text: Mark Kretz Foto: Tomas Spett

Dela socialt
Publicerad 16 september 2020

Konsultplatsen

Hitta enkelt rätt konsult inom installations- och energiteknik

Det händer lokalt!

För Energi & Miljötekniska Föreningens medlemmar är det lokala/regionala nätverket viktigt. Därför finns vi på 29 orter landet runt – från Malmö till Luleå.

 

Se vad som är på gång på din ort:

👋
Hallå! Är du medlem? Vill du veta fördelarna?