Informationsmöte om Imkanal 2022

Informationen om imkanaler har uppdaterats med bland annat hantering om ozonsystem.

Informationsmöte om Imkanal 2022
Annika Brännmark, Plåt & ventföretagen. Foto: Bengt Säll

Imkanal 2022 är en uppdatering och komplettering av Imkanal 2012 utifrån gjorda erfarenheter. Den uppdaterade versionen av Imkanal 2022 har tagits fram gemensamt av Plåt & ventföretagen, Sveriges skorstensfejaremästares riksförbund SSR, Lindab, Fläktwoods, Hallströms verkstäder, Profiduct, Svensk ventilation, Riksförbundet Sveriges ventilationsrengörare, Funkis, ABC Vent, Systemair och Nordiska skorstensprodukter.
Vid en kostnadsfri teamsföreläsning i EMTF Stockholm presenterade Annika Brännmark, Plåt & ventföretagen, de förändringar som gjorts.

I uppdateringen beaktas också andra aspekter än brand i imkanalsystem, som bland annat arbetsmiljö och ozonbehandling, samt vilket ansvar man har som beställare eller projektör.
Den största förändringen är mer fokus på arbetsmiljö och praktiska råd främst avsedda för projektörer, bland annat när det gäller rensluckor, men även hantering av ozon.
För att kunna skölja kanaler vid rengöring måste dessa förses med avtappningsmöjlighet i systemets lågpunkter. Se till så att rensluckor och dräneringspunkter är lämpligt placerade och åtkomliga även när köket är i drift. Samtliga imkanaler bör vara vätsketäta och kunna rengöras med våt metod, detta gäller även anläggningar där torr rengöringsmetod är godkänd ur brandsynpunkt.

Foto: Istockphoto
Dela socialt
Publicerad 13 februari 2023

Konsultplatsen

Hitta enkelt rätt konsult inom installations- och energiteknik

Det händer lokalt!

För Energi & Miljötekniska Föreningens medlemmar är det lokala/regionala nätverket viktigt. Därför finns vi på 29 orter landet runt – från Malmö till Luleå.

 

Se vad som är på gång på din ort:

👋
Hallå! Är du medlem? Vill du veta fördelarna?