Heldagskonferens om installationsbrandskydd

Konferens om installationsbrandskydd

Den 30 maj arrangerade Energi och Miljötekniska FÖreningens teknikgrupp Brand en heldagskonferens om installationsbrandskydd. Under konferensen presenterades bränder i rökgaskanaler, ventilationsbrandskydd i teori och praktik och praktiska exempel på brandskydd i höga hus, bland annat Karlatornet i Göteborg. Nedan finner du rubrikerna för konferensen och längst ner PDF-dokument från respektive föredrag

 

Bränder i rökgaskanaler och imkanaler. Redovisning av urval av bränder samt dess orsaker som uppstått i rökgaskanaler och imkanaler.
Jan Tomtin, Stockholms brandförsvar

Ventilationsbrandskydd i teori och praktik. Fläkt i drift som skyddsmetod innebär att flera förutsättningar ska uppfyllas. Systemen dimensioneras ofta med rätt avancerade och exakta modeller, men frågan är om det vi sen bygger uppfyller det vi räknat fram.
Mattias Skjöldebrand, Brandkonsulten Kjell Fallqvist

CE-märkning, P-märkning och typgodkännande. Hur ska dessa olika system användas?
Johan Åkesson, RISE

Vattendimma – europastandard och svenska regler. redogör för den senaste utvecklingen inom europeisk standardisering rörande vattendimma, och hur det har påverkat arbetet med att ta fram ett svenskt regelverk. 
Göran Persson, Marioff

Karlatornet. En övergripande redovisning av Karlastaden och om det som ska bli Nordens högsta byggnad, Karlatornet i Göteborg. Hur löser man brandskyddet för höga byggnader?
Pär Hansson och Annie Martinsson, brandingenjörer från Fire Safety Design Göteborg

Tunnelbränder. Hur kan brandgasventilation av järnvägsanläggningar under mark dimensioneras, och vilka principer gäller för aktuella anläggningar såsom Citybanan.
Håkan Stenlund, Ramböll

Kan brandtrycket försvåra eller till och med hindra utrymning. Redovisning av resultat från fullskaleförsök i Finland.
Tomas Fagergren, Brandskyddslaget

Brandprovning av schakt med oisolerade ventilationskanaler och schaktväggar av brännbart material.
Tomas Fagergren, Brandskyddslaget

Resultat från brandprovning av schakt utförda av RISE i Borås.
Tomas Fagergren, Brandskyddslaget

Installationsbrandskydd i höga hus, branden i Grenfell Tower. Föredraget behandlar utmaningarna med brandgaskontroll i samband med höga hus och tar en titt på brandspridningsproblematiken kopplad till fasadutformningen på Grenfell Tower i London. Hur kunde detta hända?
Joakim Sender, Bengt Dahlgren

Karlatornet. En övergripande redovisning av Karlastaden och om det som ska bli Nordens högsta byggnad, Karlatornet i Göteborg. Hur löser man brandskyddet för höga byggnader?
Pär Hansson och Annie Martinsson, brandingenjörer från Fire Safety Design Göteborg 

 

Filer:

goranperssonvattendimma.pdf

johanakessoncemarkning.pdf

mattiasskoldebrandflaktaridrift.pdf

tomasfagergrenbrandforsokischakt.pdf

tomasfagergrenbrandtryck.pdf

brandgasventilationhakanstenlundhelapdf.pdf

joakimsenderinstallationsbrnadskyddihogahusochbrandenigrenfelltower.pdf

presentationfsdinstallationsbrandskydd2018.pdf

Dela socialt
Publicerad 31 maj 2018

Konsultplatsen

Hitta enkelt rätt konsult inom installations- och energiteknik

Det händer lokalt!

För Energi & Miljötekniska Föreningens medlemmar är det lokala/regionala nätverket viktigt. Därför finns vi på 29 orter landet runt – från Malmö till Luleå.

 

Se vad som är på gång på din ort:

👋
Hallå! Är du medlem? Vill du veta fördelarna?