Göteborg | 24 jun

Här testas framtidens elfordon

Vid ett studiebesök för EMTF:s medlemmar i Göteborg hos Seel i samma stad visades tekniken bakom forskningen för elektrifierade transporter samt vvs-teknik som behövs för att utföra den.

Här testas framtidens elfordon
Martin Görander, Andersson & Hultmark (AOHAB), Therese Johansson Dekreon, AOHAB, Carl-Ingvar Uhlmann, Dagab, Lennart Svensson, SI – Sustainable Intelligence, Leif Brattschöld, Regin, Per-Erik Andersson-Jessen, AOHAB, och Henrik Heikel, studerande, Fastighetsakademin, vid fläkten som kan simulera ett luftflöde som motsvarar 90 kilometer i timmen. Foto: Klas Sörbo

Seel Swedish Electric Transport Laboratory är ett samarbete mellan Chalmers och Rise för forskning och utveckling som ska påskynda utvecklingen av elektrifierade transporter.

Den största av Seels tre anläggningar finns vid Säve flygplats i Göteborg, med en yta om 14 000 kvadratmeter. Där testas bland annat batterier och elmaskiner för fordon från olika tillverkare.

Testkammaren för tunga fordon som lastbilar och bussar är ett klimatrum där temperaturer från minus 25 °C till plus 50 °C kan skapas. Kylningen ned till minus 25 grader åstadkoms med två kylkompressorer som använder köldmedium R448A.

– Att vi har två kompressorer beror på att man sparar en hel del energi om man bara ska kyla till minus 10 grader vilket man då endast behöver en kompressor till, berättade Lars Fredriksson på Seel som guidade runt i anläggningen.

Kompressorernas huvuduppgift är att transportera bort värme från rummet. Annars värms rummet med elbatterier/-stavar som sitter framför förångarna. För att kyla till -25 grader krävs 300 kW. För att värma från -10 grader till +50 grader krävs 800 kW.

För att minska energianvändningen för att värma och kyla finns möjlighet att öppna till utomhusluften för att få en form av frikyla/-värme.

– Om vi i testkammaren skulle behöva kyla och vi har varmare inne i provrummet än utetemperaturen är första alternativet att kyla med utomhusluft. Detsamma gäller om vi har kört kallt och behöver värma, sa Lars Fredriksson.

Då öppnas ett stort spjäll för att evakuera luften. Den minskar energianvändningen för att värma och kyla.

– Dessvärre kan vi inte använda kompressorerna för att värma rummet då anläggningen inte är designad för detta ändamål.

Om vi i testkammaren skulle behöva kyla och vi har varmare inne i provrummet än utetemperaturen är första alternativet att kyla med utomhusluft

En stor fläkt i testkammaren för stora fordon kan simulera ett luftflöde som motsvarar 90 kilometer i timmen, den hastighet som bussar får köra. Fartvindens kyleffekt kan antingen förbättra eller försämra fordonets prestanda.

Rummet för test av NVH – noise, vibration and harshness (buller, vibrationer och hårdhet) – är väldigt tyst. Det har ett bakgrundsljud på 15,8 decibel när ventilationen är avstängd och cirka 17 med ventilation.

– 15 decibel motsvarar klangen på en meters håll när en släppt knappnål landar på en bordsskiva. Så tyst är det, berättade Lars Fredriksson.

Ventilationen för NVH-rummet leds in i två hörn i rummet och ut i hörnen på den motsatta sidan. Ventilationskanalen är tillverkad av samma sorts ljuddämpande panel, BKA, som övriga rummet.

– När luftkanalen leds in i rummet ökar kanalen lite i diameter vilket minskar lufthastigheten en aning, liksom ljudet, sa Lars Fredriksson.

Luften som ska ventilera rummet kommer in i kanalen och kan vandra genom panelen från taket ända ner till golvet.

– Så hela kanalen i rummet är som en enda stor ljuddämpare. Detta gör att inkommande och utgående luft rör sig sakta och skapar väldigt lite ljud.

I rummet för provning av batterier finns 18 testkammare för celler och sex för pack. Varje kammare är en egen brandcell. Vid brand används högtrycksvattendimma med cirka 200 bars tryck. För att detektera brand används temperaturavkännare och gasdetektorer för CO, CO2, NO och H2. Detektorer finns både i rummet och i kamrarna.

Text: Klas Sörbo

Dela socialt
Publicerad 24 juni 2024

Konsultplatsen

Hitta enkelt rätt konsult inom installations- och energiteknik

Det händer lokalt!

För Energi & Miljötekniska Föreningens medlemmar är det lokala/regionala nätverket viktigt. Därför finns vi på 29 orter landet runt – från Malmö till Luleå.

 

Se vad som är på gång på din ort:

👋
Hallå! Är du medlem? Vill du veta fördelarna?