EMTF- Till minne | 13 nov 2023

HANS SEVERINSON TILL MINNE- En av de stora inspiratörerna

VVS-ingenjören, besiktningsmannen, författaren och föredragshållaren Hans Severinson har gått bort. Han efterlämnar hustru Agneta, barn och barnbarn.

HANS SEVERINSON TILL MINNE- En av de stora inspiratörerna
Hans Severinson

VVS-ingenjören, besiktningsmannen, författaren och föredragshållaren Hans Severinson har gått bort. Han efterlämnar hustru Agneta, barn och barnbarn.
minnsord. Hans Severinson började sin bana som anställd vvs-konsult under 1960- och 70-talen. Han startade Hans Severinson konsult i juni 1979. Ganska snabbt ändrades namnet till Seveko VVS Konsult AB vilket fortfarande är aktivt med samma namn. Hans gjorde sig känd i branschen, framför allt som besiktningsman.

I slutet av 80-talet flyttade verksamheten från Enskede till självägda lokaler i det Energi- och Fastighetscenter som uppfördes i Skrubbatriangeln. Samtidigt förstärktes personalresurserna till cirka tio anställda. Kundkretsen och utbudet av tjänster utökades efter hand med mer vvs-projektering.
Vi som började arbeta hos Hans vid den här tiden slogs av hans karisma och generositet. Han utmärkte sig som ambitiös, snabbtänkt och idérik och många såväl bland oss anställda som bland kunder och samarbetspartners slogs av hans stora arbetskapacitet och noggrannhet. Hasse ställde höga krav på sina anställda men ännu högre på sig själv. För oss som då var unga och gröna vvs-konsulter var dessa år en rolig och intressant, ibland krävande men aldrig tråkig skola.

Hans hade förtroendeuppdrag i Besiktningsmannaföre­ningen som sedermera blev till SBR:s besiktningsmannagrupp. Han deltog aktivt i Byggandets kontraktskommitté i arbetet med modernisering av VVS-AMA och AB-systemet.
Hans skrev flera fackböcker, bland annat om upprättande av drift- och underhållsinstruktioner och om CE-märkning och han var även en omtyckt föreläsare i dessa och andra ämnen genom VVS Tekniska Före­ningen och branschutbildningar. Under ett antal år var han också ansvarig för VVS Tekniska Föreningens lokalavdelning i Stockholm, samt utnämndes till hedersmedlem i föreningen. Han var också aktiv deltagare i lokalföre­ningens årliga fågelskådning på Djurgården.

Fritiden delades mellan många intressen, fritidshuset vid Strömma, segelbåten och resor tillsammans med Agneta. Paret Severinson var även aktivt i Evert Taubesällskapet.

Hans ville gärna att livsverket, Seveko VVS Konsult, skulle fortsätta finnas efter hans pensionering. Mycket tack vare Hans beredvilliga hjälp och stöd blev Seveko 2002 personalägt av sex anställda samt Hans Severinson och i slutet av 2004 flyttade Seveko till Slakthusområdet.

Drygt 20 år senare och strax före Hasses bortgång gjordes motsvarande överlåtelse av Seveko till Qflow med målsättningen att fortsätta på marknaden som en oberoende aktör där även denna gång medarbetarna erbjöds möjlighet till delägarskap.

Vi saknar Hans Severinson för hans idérikedom och generositet. VVS-branschen har förlorat en av sina stora auktoriteter och inspiratörer.
De gamla kollegerna på Seveko genom Henrik Sandén Göran Nordqvist

Dela socialt
Publicerad 13 november 2023

Konsultplatsen

Hitta enkelt rätt konsult inom installations- och energiteknik

Det händer lokalt!

För Energi & Miljötekniska Föreningens medlemmar är det lokala/regionala nätverket viktigt. Därför finns vi på 29 orter landet runt – från Malmö till Luleå.

 

Se vad som är på gång på din ort:

👋
Hallå! Är du medlem? Vill du veta fördelarna?