Göran Werner har ordet

God inomhusmiljö med energieffektiva lösningar

Den 12 maj hade vi årsmöte i Energi- och Miljötekniska Föreningen. Vi får nu in tre nya medlemmar i styrelsen för EMTF: Lotta Bångens från Stockholm, Christian Johansson från Göteborg och Johnny Ragazzo från Lund. Jag hälsar de nya styrelsemedlemmarna välkomna in i vårt styrelsearbete. En viktig del i det arbetet är att stötta vår bransch med verktyg, kunskap och erfarenheter för att energieffektivisera Sveriges byggnadsbestånd.

Temat i detta nummer av tekniktidningen Energi & Miljö är ju just energieffektivisering.

Som jag nämnt i tidigare krönikor har regeringen lagt fram förslag till ekonomiskt stöd till fastighetsägare för att öka på takten med att genomföra energirenoveringar. Stödet är på 4,3 miljarder kronor, ett bidrag som kan sökas under tre år med start i år.

Förra året kom också en lag om att installera IMD-värme (individuell mätning och debitering av värmeanvändningen i varje lägenhet), omfattande de cirka 15 procent sämsta flerbostadshusen i landet. Men som jag poängterade i en artikel i förra numret kan man slippa detta om man istället energieffektiviserar. Här har man alltså stora möjligheter att få del av detta stöd istället för att sätta in, som jag tycker, meningslösa värmemätare i lägenheterna.

Här ser jag stora möjligheter men också utmaningar för vår bransch utifrån både IMD-värme och ”renoveringsvågen”. Ett krav för att få det ekonomiska stödet är att en ”certifierad energiexpert” går i god för att de sökta energisparåtgärderna följer uppställda regler och krav. Vi inom EMTF kommer att stötta med nya utbildningar för detta.

Coronapandemin har satt fokus på att vår inomhusmiljö måste vara hälsosäkrad och med det kommer säkert satsningar på bättre fungerande ventilation. Detta kan innebära nya normer för luftflöden, filter och reningsteknik samt värmeåtervinning.

I slutet av april hade vi tillsammans med våra systerföreningar i Skandinavien årsstämma i Scanvac med efterföljande seminarium där representanter från våra medlemsländer presenterade olika arbeten och satsningar för att utforma hälsosäkrare ventilation och inomhusmiljöer, till exempel hur virus sprids i luften beroende på temperatur och luftfuktighet. Föredragen finns inspelade och kan nås via Scanvacs eller EMTF:s hemsidor. Här ser jag också både möjligheter och utmaningar för oss i branschen.

Och som alltid gäller det att skapa en god inomhusmiljö med energieffektiva lösningar.

Göran Werner
Ordförande i Energi- och Miljötekniska Föreningen
070-209 81 44 • goran.werner@wspgroup.se

Dela socialt
Publicerad 17 juni 2021

Konsultplatsen

Hitta enkelt rätt konsult inom installations- och energiteknik

Det händer lokalt!

För Energi & Miljötekniska Föreningens medlemmar är det lokala/regionala nätverket viktigt. Därför finns vi på 29 orter landet runt – från Malmö till Luleå.

 

Se vad som är på gång på din ort:

👋
Hallå! Är du medlem? Vill du veta fördelarna?