Göran Werner har ordet

Göran Werner har ordet

Har det egentligen skett någon utveckling?

Temat i detta nummer av Energi & Miljö är värme, så jag vill gärna göra en liten tillbakablick i minnet över hur tekniken kring våra värmesystem utvecklats.

På 1980-talet – då jag var en ung installationskonsult – hände det rätt mycket i kölvattnet efter 70-talets oljekriser.

Oljepannor ersattes av fjärrvärme efter hand som den byggdes ut och tekniken i undercentraler blev effektivare med plattvärmeväxlare och DUC:ar som styrde ventiler och pumpar.

Värmepumptekniken utvecklades också snabbt på 80-talet med nya tillämpningar på värmekällor som ytjordvärme, sjövattenvärme, bergvärme och frånluft. I kontor utvecklades kylsystemen för att både leverera komfortkyla och gå i värmepumpdrift för att nyttja överskottsvärme.

Inom allmännyttan gjordes stora besparingar genom att injustera de många överdimensionerade radiatorsystemen med den så kallade lågflödesmetoden (Kirunametoden). Golvvärme installerades i villor där man byggde med bättre fönster utan kallras.

Allt detta skedde rätt så snabbt under 80-talet och vi fick kraftigt ner vår oljeanvändning vilket var det viktiga målet då.

Men vad har hänt sedan dess?

I mina ögon har det inte blivit så mycket mer utveckling. Jo, vissa komponenter som ventiler, pumpar, värmeväxlare, kompressorer med mera har blivit effektivare, men ingen revolutionerande systemutveckling ännu. Radiatorsystemen kanske är så bra de kan bli? Inom elområdet har ju solcellstekniken utvecklats snabbt det senaste decenniet och då är det kanske vätgas, batterilager och bränsleceller som är framtiden?

Jag tror också att det är inom den snabba digitaliseringen vi får se vidare utveckling med AI (artificiell intelligens) och självkörande hus samt delning av effekt och energi.

Göran Werner
Ordförande i Energi- och Miljötekniska Föreningen
070-209 81 44 • goran.werner@wspgroup.se

Dela socialt
Publicerad 13 september 2021

Konsultplatsen

Hitta enkelt rätt konsult inom installations- och energiteknik

Det händer lokalt!

För Energi & Miljötekniska Föreningens medlemmar är det lokala/regionala nätverket viktigt. Därför finns vi på 29 orter landet runt – från Malmö till Luleå.

 

Se vad som är på gång på din ort:

👋
Hallå! Är du medlem? Vill du veta fördelarna?