MEDLEMSPROFILEN: Torkel Andersson | 27 jan

Gick i land med nya arbetet

I över 40 har Torkel Andersson gått mot strömmen och arbetat med behovs- och årstidsanpassad ventilation. Som sysselsättning driver han företaget Klimat teknologi AB och är delägare i ByDemand.

Gick i land med nya arbetet
Torkel Andersson driver företaget Klimat teknologi AB och är delägare i ByDemand. Foto: Privat

Det tekniska intresset har Torkel Andersson haft med sig sedan ungdomen. 1971 gick han ut fyraårigt tekniskt gymnasium och fick sitt första jobb året därpå, efter militärtjänstgöringen, ett vikariat som maskinritare.

Därefter sökte han sig till Svenska handelsflottan och började som befälselev på Broströms rederi 1973. Han avancerade snabbt till maskinist, efter endast åtta månader till sjöss och två månader på Sjöbefälsskolan i Göteborg. I fyra år jobbade han som maskinist innan det blev neddragningar på rederiet och de maskinister som hade förkortad utbildningstid fick gå först. Genom Arbetsförmedlingen blev han då erbjuden en vvs-utbildning.

– Under utbildningen fick jag bra kontakt med en lärare som erbjöd mig en anställning som vvs-konsult när jag var färdig, berättar Torkel Andersson. 1979 anställdes han som konsult på Energo AB i Göteborg.

Eftersom han till skillnad från de flesta arbetskamrater på Energo AB inte hade civilingenjörsutbildning var han öppen för alternativa tankesätt och vvs-lösningar. Han kom tidigt i sitt arbete i kontakt med konsulten Östen Sandberg, som under sitt energieffektiviseringsarbete i Kiruna på 1960-talet bland annat hade upptäckt att värmesystemen var kraftigt överdimensionerade.

Fakta

Torkel Andersson

  • Född: 1950
  • Blev medlem: När han började i branschen
  • Karriär: Tekniskt gymnasium 1971, fartygsmaskinist 1973–1978. VVS-konsult på Energo AB i Göteborg 1979. Har drivit flera egna företag ihop med kolleger. Startade det senaste företaget, ByDemand, ihop med två kolleger 2015
  • Familj: Hustru och en dotter
  • Bor: Lägenhet i Göteborg
  • Fritidsintressen: Arbete med det ekologiska huset och dess trädgård samt resor runt om i värden innan klimatkrisen blev aktuell

– Han utnyttjade denna överdimensionering till att ta fram en alternativ injusteringsmetod för radiatorsystem som döptes till Kirunametoden eller lågflödesmetoden som den numera kallas, förklarar Torkel Andersson.

Torkel startade ett injusteringsföretag för lågflöde ihop med några kompisar i källaren på Energo AB med sin arbetsgivares tillåtelse, medan han fortfarande var anställd som konsult. Han kompletterade också sin vvs-utbildning genom att läsa utvalda kurser i installationsteknik på Chalmers.

Under utbildningen fick jag bra kontakt med en lärare som erbjöd mig en anställning som vvs-konsult när jag var färdig

Den egna verksamheten tog snart överhand och Torkel lämnade anställningen på Energo AB två år därpå. Därefter har han ihop med kolleger drivit flera bolag där projektering av ventilationsanläggningar med markvärmeväxlare och driftstrategin ”Behovs- och årstidsanpassad ventilation” samt upprustning och driftoptimeringsarbete i fastigheters vvs-anläggningar, har varit den huvudsakliga sysselsättningen.

I dag jobbar han i konsultfirman ByDemand som han är delägare i och till viss del i sitt egna företag Klimat teknologi AB.

En del av de alternativa idéerna har han provat i sitt företags ”superekologiska” experimenthus som han lät bygga i slutet av 1990-talet och som nu förutom som kontor för Klimat Teknologi AB också fungerar som visningshus och plats för föreläsningar med mera.

Familjen bor i lägenhet i Göteborg.

Text: Ann-Louise Larsson

Dela socialt
Publicerad 27 januari 2024

Konsultplatsen

Hitta enkelt rätt konsult inom installations- och energiteknik

Det händer lokalt!

För Energi & Miljötekniska Föreningens medlemmar är det lokala/regionala nätverket viktigt. Därför finns vi på 29 orter landet runt – från Malmö till Luleå.

 

Se vad som är på gång på din ort:

👋
Hallå! Är du medlem? Vill du veta fördelarna?