Föredrag om minskat uppvärmningsbehov genom förbättrad värmereglering

Som komplement till renovering och ombyggnation kan fastigheters uppvärmningsbehov minskas genom förbättrad värmereglering.

https://www.youtube.com/watch?v=-d5gt-qeirg

 

Energibesparingspotentialen i att sänka framledningstemperatur genom förbättrad reglering är stor då flerbostadshus ofta har en högre inomhustemperatur än vad som skulle behövas.
Det finns idag goda förutsättningar för behovsanpassning av central framledningstemperatur i flerbostadshus genom bland annat återkopplande rumsmonterade temperaturgivare.

I en förstudie inom Energimyndighetens nätverk för energieffektiva flerbostadshus, Bebo, har man bl.a. sammanfattat möjligheterna att minska värmebehovet i flerbostadshus med behovsanpassad värmereglering. Förstudien har genomförts i samverkan med framförallt Poseidon i Göteborg. Vidare har intervjuer med ett antal fastighetsbolag och energitjänsteleverantörer utförts kring olika erfarenheter, kostnader och andra aspekter.

Vid en föreläsning i EMTF Göteborg höll författaren Daniel Olsson, CIT Renergy, föredrag om resultaten av behovsanpassad värmereglering.

Dela socialt
Publicerad 6 april 2023

Konsultplatsen

Hitta enkelt rätt konsult inom installations- och energiteknik

Det händer lokalt!

För Energi & Miljötekniska Föreningens medlemmar är det lokala/regionala nätverket viktigt. Därför finns vi på 29 orter landet runt – från Malmö till Luleå.

 

Se vad som är på gång på din ort:

👋
Hallå! Är du medlem? Vill du veta fördelarna?