Föredrag om behovsanpassad värmereglering

I en förstudie inom Energi­myndighetens nätverk för energi­effektiva flerbostadshus, Bebo, har man bland annat sammanfattat möjligheterna att minska värmebehovet i flerbostadshus med behovsanpassad värmereglering.

Föredrag om behovsanpassad värmereglering
Daniel Olsson höll ett föredrag för EMTF:s medlemmar i Göteborg. Foto: Michael Nylund

Förstudien har genomförts i samverkan med framförallt Poseidon i Göteborg.

Som komplement till renovering och ombyggnation kan fastigheters uppvärmningsbehov minskas genom förbättrad värmereglering. Energibesparingspotentialen i att sänka framledningstemperatur genom förbättrad reglering är stor då flerbostadshus ofta har en högre inomhustemperatur än vad som skulle behövas.

Det finns i dag goda förutsättningar för behovsanpassning av central framledningstemperatur i flerbostadshus genom bland annat återkopplande rumsmonterade temperaturgivare.

Vidare har intervjuer med ett antal fastighetsbolag och energitjänsteleverantörer utförts kring olika erfarenheter, kostnader och andra aspekter.

Vid en kostnadsfri föreläsning hos EMTF Göteborg presenterade författaren av förstudien, Daniel Olsson, CIT Renergy, resultaten av behovsanpassad värmereglering.

Enligt Daniel Olsson är det viktigt att värmesystemet är injusterat och att lägenheterna har samma temperatur, annars kan det bli så att värmen i de varma lägenheterna vädras ut.

En annan viktig aspekt är att det är välfungerande termostater som ger rätt temperatur i rummet, liksom att det ska vara rätt framledningstemperatur. Om detta fungerar finns en bra värmereglering, enligt Daniel Olsson.

Dela socialt
Publicerad 30 juni 2023

Konsultplatsen

Hitta enkelt rätt konsult inom installations- och energiteknik

Det händer lokalt!

För Energi & Miljötekniska Föreningens medlemmar är det lokala/regionala nätverket viktigt. Därför finns vi på 29 orter landet runt – från Malmö till Luleå.

 

Se vad som är på gång på din ort:

👋
Hallå! Är du medlem? Vill du veta fördelarna?