EMTF-medlemmen Per Fahlén en av fyra vinnare av Peter Ritter von Rittinger International Heat Pump Award 2023

Vid en ceremoni som hölls vid banketten på den 14:e IEA-värmepumpskonferensen i Chicago, USA, tilldelades EMTF-medlemmen Per Fahlén från Chalmers Tekniska Högskola, Jeffrey D. Spitler från Oklahoma State University, Rainer Jakobs från Informationszentrum Wärmepumpen und Kältetechnik och Min Soo Kim från Seoul National University det prestigefyllda Peter Ritter von Rittinger International Heat Pump Award, det högsta internationella priset inom luftkonditionering, värmepumpar och kylteknik.

EMTF-medlemmen Per Fahlén en av fyra vinnare av Peter Ritter von Rittinger International Heat Pump Award 2023
Foto: Heat Pump Centre

Priset lyfter fram enastående bidrag till framsteg inom internationellt samarbete inom forskning, policy och marknadsutveckling samt tillämpningar för energieffektiva värmepumpstekniker som leder till miljömässiga fördelar. Det utdelas vart tredje år i samband med den internationella IEA-värmepumpskonferensen.
Stephan Renz, ordförande för Teknologiprogrammet för samarbete inom värmepumpsteknik (HPT TCP) vid IEA, presenterade pristagarna:

”Det är med stor glädje jag erkänner dessa hedervärda nominerade och hedrar dem med det mest prestigefyllda priset inom värmepumpsteknikens område”, sade Stephan Renz under ceremonin. ”Våra pristagare är utan tvekan några av de mest inflytelserika personerna i historien för IEA HPT TCP.”

Professor Per Fahlén vid Chalmers tekniska högskola har varit en mycket viktig bidragsgivare till utvecklingen av värmepumpar och deras införande på den svenska marknaden. Han har alltid varit angelägen om att inkludera industriella partners och har haft över 40 företag som sponsrat projekt på nationell och internationell nivå. Han har designat och byggt toppmoderna laboratorier för undervisning och forskning inom HVAC (värme, ventilation och luftkonditionering) och det första testlabbet som ackrediterades för värmepumpstestning i Europa. Per Fahlén har publicerat 40 granskade tidskrifts- eller konferensartiklar, 110 böcker eller rapporter samt olika artiklar. Han har varit medlem i nationella och internationella standardiseringsorganisationer för mätteknik, värmeväxlare, värmepumpar med mera, medlem i IVA (Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien) samt medlem i ASHRAE, IIR, Kyltekniska Föreningen och Energi- och Miljötekniska Föreningen.

Professor Jeffrey D. Spitler är ”Regents Professor” och innehar OG&E Energy Technology-stolen vid Mechanical and Aerospace Engineering vid Oklahoma State University. Hans främsta bidrag ligger inom området för markbundna värmepumpssystem. Hans publikationer finns bland de 1% mest citerade inom sitt område. Han har publicerat över 130 tekniska publikationer om markbundna värmepumpssystem, inklusive 57 tidskriftsartiklar, 70 konferensartiklar och magasinartiklar, tre bokkapitel och tre redaktionella artiklar i tidskrifter. Bland annat har han utvecklat en väl använt designprogramvara (GLHEPRO) för markvärmeväxlare och utrustning samt en analysmetodik för in situ-mätning av markens termiska egenskaper med hjälp av termiska responsprov (TRT). Han har utvecklat simuleringsmodeller och designmetoder. För närvarande är han ex officio-medlem i IGSHPA (International Ground Source Heat Pump Association) styrelse i en rådgivande roll.

Dr. Rainer Jakobs från Informationszentrum Wärmepumpen und Kältetechnik har gjort enastående bidrag till framsteg inom forskning, tillämpningar, standardisering och spridning av värmepumpstekniker sedan början av 1980-talet. Han har arbetat för olika företag på ledningsnivå inom området för värmepumpar, kylning och vitvaror. Sedan 2004 är han verkställande direktör för IZW e.V. (Informationszentrum Wärmepumpen und Kältetechnik-Information Centre Heat Pumps and Refrigeration). Dr. Jakobs är också aktiv på nationell och internationell nivå inom DKV (German Society of Refrigeration and Air Conditioning), IEA Technology Collaboration Programme on Heat Pumping Technologies) och Chillventa (Internationell fackmässa för kylning, luftkonditionering, ventilation och värmepumpteknik i Nürnberg, Tyskland).

Professor Min Soo Kim tog sin doktorsexamen vid Seoul National University med inriktning mot maskinteknik år 1991 och blev fakultetsmedlem år 1994. Under sin tidigare period undersökte han olika tekniker inom termisk teknik och HVAC (värme, ventilation och luftkonditionering). Under sin karriär har professor Kim undersökt teknikerna för värmepumpar, kylsystem och annan relaterad forskning inom HVAC. Han har genomfört över 120 projekt med stora företag som LG Electronics, Samsung Electronics och Hyundai Motors, med ämnen som värmepumpssystem, termisk hantering av elektriska fordon och bränslecells-forskning. Utifrån denna tekniska utredning har han publicerat 248 internationella tidskriftsartiklar och 480 konferensartiklar samt innehar 48 nationella och 8 internationella patent hittills. Han har organiserat många internationella konferenser. Särskilt har han tjänstgjort som ordförande för NOC (National Organizing Committee) för den 13:e IEA-värmepumpskonferensen och gjorde konferensen till en framgångsrik hybridhändelse både online och offline under COVID-19-pandemin.

Om Peter Ritter von Rittinger International Heat Pump Award
Rittinger-priset är uppkallat efter Peter Ritter von Rittinger, den österrikiska ingenjören som designade och installerade den första kända värmepumpen år 1855. Priset hyllar Rittingers tekniska färdigheter och entreprenörsanda, som delas av pristagarna.

IEA Technology Collaboration Programme on Heat Pumping Technologies and Heat Pump Centre
IEA Technology Collaboration Programme on Heat Pumping Technologies (HPT TCP) är en ideell organisation där deltagarna samarbetar i projekt inom området för värmepumpar och relaterade värmepumpstekniker som luftkonditionering, kylning och arbetsmedel (kylmedel). HPT TCP organiseras under International Energy Agency (IEA) och grundades 1978. De nuvarande medlemsländerna är Österrike, Belgien, Kanada, Kina, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, Nederländerna, Norge, Sydkorea, Sverige, Schweiz, Storbritannien och USA.

HPT TCP genomför en strategi för att påskynda användningen av värmepumpstekniker i alla tillämpningar där de kan minska energiförbrukningen och reducera koldioxidutsläppen till förmån för miljön. Heat Pump Centre (HPC) är den internationella kommunikationstjänsten och programkontoret för HPT TCP. HPC knyter samman människor och organisationer över hela världen inom värmepumpteknikens område.

Läs mer: https://heatpumpingtechnologies.org/news/1/58499

Källa: Heat Pump Centre, c/o RISE Research Institutes of Sweden

För mer information om Peter Ritter von Rittinger International Heat Pump Award, kontakta Heat Pump Centre: hpc@heatpumpcentre.org, Tel: +46-10-516 53 42

Dela socialt
Publicerad 29 maj 2023

Konsultplatsen

Hitta enkelt rätt konsult inom installations- och energiteknik

Det händer lokalt!

För Energi & Miljötekniska Föreningens medlemmar är det lokala/regionala nätverket viktigt. Därför finns vi på 29 orter landet runt – från Malmö till Luleå.

 

Se vad som är på gång på din ort:

👋
Hallå! Är du medlem? Vill du veta fördelarna?