Egen skattereduktion för solceller

Den som vill installera exempelvis solceller kan få skattereduktion för kostnaden för arbete och material. Det gäller installationer som påbörjats, betalats och slutförts tidigast 1 januari 2021. Det fungerar på liknande sätt som med rot och rut, men är en egen skattereduktion.

Egen skattereduktion för solceller

Precis som med ROT och RUT dras avdraget direkt på fakturan från företaget som utför installationen. Företaget begär sedan utbetalning från Skatteverket.

Skattereduktionen ska ersätta det statliga bidrag som privatpersoner kunnat ansöka om i samband med installation av solceller, installation för lagring av egenproducerad elenergi och installation av laddningspunkt till elfordon.

Skattereduktionen för grön teknik som solceller är högst 50 000 kr per person och år.

För dig som vill veta mer om tekniken om solceller och även solvärme kan gå en digital teknikutbildning – Introduktion till solenergi – solel och solvärme den 8 september. Du hittar du under här.


Det finns också en kortare presentation av kursföreläsaren Lars Andrén på EMTF:s
youtubekanal.

 

 

Dela socialt
Publicerad 24 augusti 2022

Konsultplatsen

Hitta enkelt rätt konsult inom installations- och energiteknik

Det händer lokalt!

För Energi & Miljötekniska Föreningens medlemmar är det lokala/regionala nätverket viktigt. Därför finns vi på 29 orter landet runt – från Malmö till Luleå.

 

Se vad som är på gång på din ort:

👋
Hallå! Är du medlem? Vill du veta fördelarna?