Dags för ny ledning

Under 2014 har Energi- och Miljötekniska föreningen genomfört ett omfattande  strategiarbete med syfte att utveckla föreningens affär och skapa ett större värde för föreningens medlemmar. Jag, Veronica Eade, generalsekreterare i EMTF och vd för EMTF Förlag AB, har lett arbetet, som jag bedömer är av stor vikt för föreningens framtid. Resultatet är den strategi som kommer att läggas fram för medlemmarna på det extra föreningsmötet 5 februari, som vi tidigare informerat om. I december 2014 fattade föreningens styrelse beslut om att godkänna strategin som i stora drag innebär fokus på nyttan av ett medlemskap i föreningen, utveckling av digitala tjänster och en satsning på att utöka affärsområdena handböcker, kurser och seminarier. Den här utvecklingen är både jag och styrelseordförande, Per-Erik Nilsson, övertygade om är nödvändig och bra för föreningen och förlaget. Utvecklingen innebär också förändringar i arbetsuppgifterna för vd och generalsekreterare, med helt andra krav på kvalifikationer inom områdena affärs- och verksamhetsutveckling än tidigare. Därför har jag valt att meddela styrelsen att jag avser att avsluta båda mina uppdrag 31 juli 2015. Det känns som en naturlig del i strategin för att skapa tillväxt och utveckla föreningens verksamhet. Styrelsen förbereder nu rekrytering av ny verksamhetschef. –Med tanke på att förlagsbranschen generellt står inför stora utmaningar och att det samtidigt är nödvändigt att utveckla EMTFs verksamhet är jag tacksam för det gedigna arbete Veronica lett med att ta fram en ny strategi för EMTF, säger Per-Erik Nilsson.

 

Per-Erik Nilsson Ordförande: Energi- & Miljötekniska Föreningen Telefon: 031 – 772 11 54 E-post:  pe.nilsson(@)cit.chalmers.se

Veronica Eade Generalsekretaerare Energi- & Miljötekniska Föreningen Telefon: 08-791 66 90 E-post: eade(@)emtf.se

Dela socialt
Publicerad 22 januari 2015

Konsultplatsen

Hitta enkelt rätt konsult inom installations- och energiteknik

Det händer lokalt!

För Energi & Miljötekniska Föreningens medlemmar är det lokala/regionala nätverket viktigt. Därför finns vi på 29 orter landet runt – från Malmö till Luleå.

 

Se vad som är på gång på din ort:

👋
Hallå! Är du medlem? Vill du veta fördelarna?