Att lära är att kunna – det räcker inte att bara veta


Foto: Clas Göran Carlsson

Man brukar säga ”att mäta är att veta” men det räcker kanske inte att bara veta, man måste också kunna göra rätt. Alltså: ”Att lära är att kunna”! I mitt uppdrag som koordinator för nätverket Bebo (Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus) ansvarade jag för några år sedan för en utredning med syfte att undersöka varför ny- eller ombyggda flerbostadshus inte fungerade som avsett eller inte fick den energiprestanda som var beräknad.
Vi tillsatte en projektgrupp med Allan Larsson som projektledare ( ja, vår före detta finansminister som engagerat sig i energi- och miljöfrågor i Hammarby Sjöstad där han bor) som analyserade ett antal nya och renoverade flerbostadshus där funktioner och energiprestanda inte uppfyllde förväntningarna. Allan myntade då begreppet ”glapp i byggprocessen” som rubrik på utredningen, (se rapport på www.bebostad .se).
Det slående resultatet var att allvarliga fel (glapp) uppstod i de olika delarna i bygg- och förvaltningsprocessen, glapp i programkraven, glapp vid ritbordet, glapp på bygget eller glapp i undercentralen vid drift.

Detta är nog inget nytt för er, och under mina år i branschen har jag också ofta sett detta. Då kan man fråga sig: varför dessa glapp? Min erfarenhet är att det oftast inte görs fel medvetet utan det är på grund av okunnighet om konsekvenser när man slarvar eller inte är noggrann. Alltså brist på kunskap. Under 2016 och 2017 genomförde Bebo tillsammans med Belok och Sveby en utbildningskampanj som vi kallade Beställarkompetens. Detta för att vi hade identifierat att om man inte redan i beställarledet har kunskap om hur och vilka krav man ska ställa på konsulter, entreprenörer och driftorganisationer uppstår lätt dessa glapp i de olika leden. Vi utbildade ungefär 3 000 personer genom de olika branschföreningarna Byggherrarna, Fastighetsägarna, SKL, Sabo och inte minst Energi- och Miljötekniska Föreningen.
Erfarenheterna från detta var att just våra medlemmar har en viktig roll för att öka kompetensen i beställarledet eftersom vi ofta är beställarens förlängda arm i de tidiga programskedena.

Här har vi alltså en stor möjlighet att bidra till att dessa glapp i byggprocessen inte uppstår – men då måste vi vara kunniga och ha rätt kompetens.
Vi i Energi- och Miljötekniska Föreningens styrelse har tagit fasta på medlemsnytta, och en viktig del i det är att kunna erbjuda bra, kostnadseffektiva och anpassade fortutbildningar. Därför kommer ni att från i år se ett större utbud av kurser och seminarier, håll koll på hemsidan. Alltså, ”att lära är att kunna”!

Göran Werner
Ordförande i Energi- och Miljötekniska Föreningen

Dela socialt
Publicerad 20 februari 2020

Konsultplatsen

Hitta enkelt rätt konsult inom installations- och energiteknik

Det händer lokalt!

För Energi & Miljötekniska Föreningens medlemmar är det lokala/regionala nätverket viktigt. Därför finns vi på 29 orter landet runt – från Malmö till Luleå.

 

Se vad som är på gång på din ort:

👋
Hallå! Är du medlem? Vill du veta fördelarna?