Lokala aktiviteter

Seminarium om frikyla (Karlstad)

Hur kan man kyla med frikyla upp tom 100 %? Med bara el till cirkulationspumpar och fläktar kan man kyla datacenter och andra värmeavgivande utrustningar.

Med två grader under börvärde på inkommande köldbärare uppnår man inte bara rätt temperatur utan även en möjlighet till både energismart lösning och flexibilitet.

Tekniken används sedan årtionden i anläggningar hos bland annat Telia.
Vid ett lunchseminarium i EMTF Karlstad, kommer Svante Villman, SE Cooling, att presentera tekniken och erfarenheter från olika installationer, exempelvis från anläggningar med en köldbärartemperatur in till datacentret på cirka 21 ºC med retur på cirka 28 ºC.

Det ger, en önskad temperatur i datahallen på ca 23 ºC i kall gång. Temperaturen i köldbäraren höjs ca 7 ºC genom den värmeupptagning som sker genom en så kallad Cooler. Det innebär att köldbäraren med ca 25- 28 ºC transporteras direkt ner till bergvärmhålen alternativt till värmepumpanläggningen som även kan hämta nerlagrad överskottsenergi från berggrunden.

  • Datum och tid: 20 februari, kl 11.30

Info

Tillfälle:

  • tisdag 20 februari 2024

Tid: 11:30 - 14:00

Ledare: Svante Villman

Antal platser kvar:

Sista bokningsdatum: 2024-02-20

Dela socialt

Konsultplatsen

Hitta enkelt rätt konsult inom installations- och energiteknik

Det händer lokalt!

För Energi & Miljötekniska Föreningens medlemmar är det lokala/regionala nätverket viktigt. Därför finns vi på 29 orter landet runt – från Malmö till Luleå.

 

Se vad som är på gång på din ort:

👋
Hallå! Är du medlem? Vill du veta fördelarna?