Lokala aktiviteter

Seminarium i Halmstad om frikyla

Med bara el till cirkulationspumpar och fläktar kan man kyla
datacenter och andra värmeavgivande utrustningar.

Med två grader under börvärde på inkommande köldbärare
uppnår man inte bara rätt temperatur utan även en möjlighet till både
energismart lösning och flexibilitet.

Tekniken används sedan årtionden i anläggningar hos bland
annat Telia.

Vid ett lunchseminarium i EMTF Halmstad, kommer Svante
Villman, SE Cooling, att presentera tekniken och erfarenheter från olika
installationer, exempelvis från anläggningar med en köldbärartemperatur in till
datacentret på cirka 21 ºC med retur på cirka 28 ºC. Det ger, en önskad
temperatur i datahallen på ca 23 ºC i kall gång. Temperaturen i köldbäraren
höjs ca 7 ºC genom den värmeupptagning som sker genom en så kallad Cooler. Det
innebär att köldbäraren med ca 25- 28 ºC transporteras direkt ner till
bergvärmhålen alternativt till värmepumpanläggningen som även kan hämta
nerlagrad överskottsenergi från berggrunden.

Datum och tid: 3 oktober, kl 11.30

 

 

 

 

Sista datum för registrering var 2023-10-03

Info

Tillfälle:

  • tisdag 3 oktober 2023

Tid: 11:30 - 12:30

Plats: Halmstad

Ledare: Svante Villman

Antal platser kvar: 94

Sista bokningsdatum: 2023-10-03

Sista datum för registrering var 2023-10-03

Dela socialt

Konsultplatsen

Hitta enkelt rätt konsult inom installations- och energiteknik

Det händer lokalt!

För Energi & Miljötekniska Föreningens medlemmar är det lokala/regionala nätverket viktigt. Därför finns vi på 29 orter landet runt – från Malmö till Luleå.

 

Se vad som är på gång på din ort:

👋
Hallå! Är du medlem? Vill du veta fördelarna?