Utbildningar/konferenser

Kunskapsprov totalkonsult

 

Diplomeringstillfälle för dig som vill kunna erbjuda tjänster som diplomerad totalkonsult!

Om du vill diplomera dig genom detta kunskapsprov behöver du uppfylla kraven nedan. 
 
För att kunna certifiera sig till totalkonsult måste man visa intyg på att ha genomgått en av nedanstående utbildningar samt uppfylla kunskapskraven under rubriken Kunskapskrav för diplomering till Totalkonsult.
 
 • Digital kurs för blivande Totalkonsulter [EMTF]
 • Totalmetodiken – teori och praktisk användning [Beställarkompetens] 
 • Bebo-processen [Beställarkompetens]
 • Energirenovering av lokalbyggnader med Totalmetodiken - en klok investering [Total Concept]
 • Utbildning i Totalmetodiken [CIT Energy Management]
Efter anmälan till prov för diplomering får du en anmälningsblankett som ska fyllas i. Den samt nödvändiga verifieringsdokument måste skickas in och godkännas innan diplomeringen.
 
Kunskapskrav för diplomering till totalkonsult: 
För att diplomera sig till totalkonsult behöver man vara antingen certifierad energiexpert (behörighet kvalificerad), certifierad energikartläggare eller kunna uppvisa intyg på motsvarande kunskaper.
 
Personer som inte är certifierad energiexpert eller certifierade energikartläggare måste verifiera sina förkunskaper på annat sätt. Personen ska:
 
 1. Ha praktisk erfarenhet av att ha arbetat med frågor rörande byggnaders energianvändning och inomhusmiljö.
 2. 2. Ha kunskap om de faktorer som ingår i en byggnads energibalans vad gäller yttre förhållanden, brukarbeteende, klimatskal och installationer, inklusive normalårskorrigering.
 3. Ha kunskap om hur man identifiera och beräkna energibesparing för åtgärdsförslag.
 4. Ha kunskap om hur man tar fram underlag för kartläggning från energistatistik och ur olika styrsystem, protokoll från ventilationskontroll etc.
 5. Ha kunskap om hur man följer upp genomförda åtgärder.
 6. Ha grundläggande kunskap om hur en energideklaration av byggnader tas fram.
 7. Känna till hur olika inomhusklimatparametrarna inverkar på byggnadens användare och byggnadens energianvändning.
Kunskaperna under punkt 1 ska styrkas med ett tjänstgöringsintyg från arbetsgivaren. Erfarenheterna från punkt 2 – 5 kan styrkas med hjälp av kursintyg eller ett intyg från arbetsgivaren.
 
För samtliga kommer kunskaperna även kontrolleras via frågor i ett diplomeringstest.
 
Diplomeringens giltighetstid är 5 år.
 
I samband med att du ansöker om att få bli diplomerad Totalkonsult ger du Energi och miljötekniska föreningen (EMTF) rätten att hantera dina personuppgifter och lagra dem för identifiering av diplomerade konsulter.

Sista datum för registrering var 2024-02-13

Info

Tillfälle:

 • onsdag 14 februari 2024

Tid: 08:00 - 12:00

Plats: Digitalt

Ledare: Daniel Olsson och Karin Glader

Antal platser kvar: 24

Sista bokningsdatum: 2024-02-13

Priser

Alla priser visas exklusive moms

Pris: 4 495:-

Medlemspris: 4 495:-

Sista datum för registrering var 2024-02-13

Dela socialt

Konsultplatsen

Hitta enkelt rätt konsult inom installations- och energiteknik

Det händer lokalt!

För Energi & Miljötekniska Föreningens medlemmar är det lokala/regionala nätverket viktigt. Därför finns vi på 29 orter landet runt – från Malmö till Luleå.

 

Se vad som är på gång på din ort:

👋
Hallå! Är du medlem? Vill du veta fördelarna?