Utbildningar/konferenser

Kunskapsprov totalkonsult

Diplomeringstillfälle för dig som vill kunna erbjuda
tjänster som diplomerad totalkonsult.

Vill du diplomera dig genom detta kunskapsprov behöver du
uppfylla kraven nedan.

Villkor för diplomering till Totalkonsult

För att kunna certifiera sig till Totalkonsult måste man
visa intyg på att ha genomgått en av nedanstående utbildningar samt uppfylla
kunskapskraven under rubriken Kunskapskrav för diplomering till Totalkonsult.

• Digital kurs för blivande Totalkonsulter [EMTF]

• Totalmetodiken - teori och praktisk användning
[Beställarkompetens]

• Bebo-processen [Beställarkompetens]

• Energirenovering av lokalbyggnader med Totalmetodiken - en
klok investering

[Total Concept]

• Utbildning i Totalmetodiken [CIT Energy Management]

Efter anmälan till prov för diplomering får du en
anmälningsblankett som ska fyllas i. Den samt nödvändiga verifieringsdokument
måste skickas in och godkännas innan diplomeringen.

Kunskapskrav för diplomering till Totalkonsult

För att diplomera sig till Totalkonsult behöver man vara
antingen certifierad energiexpert (behörighet Kvalificerad), certifierad
energikartläggare eller kunna uppvisa intyg på motsvarande kunskaper.

Personer som inte är certifierad energiexpert eller
Certifierade energikartläggare måste verifiera sina förkunskaper på annat sätt.
Personen ska:

1. Ha praktisk erfarenhet av att ha arbetat med frågor
rörande byggnaders energianvändning och inomhusmiljö.

2. Ha kunskap om de faktorer som ingår i en byggnads
energibalans vad gäller yttre förhållanden, brukarbeteende, klimatskal och
installationer, inklusive normalårskorrigering.

3. Ha kunskap om hur man identifiera och beräkna
energibesparing för åtgärdsförslag

4. Ha kunskap om hur man tar fram underlag för kartläggning
från energistatistik och ur olika styrsystem, protokoll från
ventilationskontroll etc.

5. Ha kunskap om hur man följer upp genomförda åtgärder

6. Ha grundläggande kunskap om hur en energideklaration av
byggnader tas fram

7. Känna till hur olika inomhusklimatparametrarna inverkar
på byggnadens användare och byggnadens energianvändning.

Kunskaperna under punkt 1 ska styrkas med ett
tjänstgöringsintyg från arbetsgivaren. Erfarenheterna från punkt 2 – 5 kan
styrkas med hjälp av kursintyg eller ett intyg från arbetsgivaren.

För samtliga kommer kunskaperna även kontrolleras via frågor
i ett diplomeringstest.

Diplomeringens giltighetstid

Diplomeringen är giltig i fem år.

I samband med att du ansöker om att få bli diplomerad
Totalkonsult ger du Energi och miljötekniska föreningen (EMTF) rätten att
hantera dina personuppgifter och lagra dem för identifiering av diplomerade
konsulter.

Sista datum för registrering var 2023-11-27

Info

Tillfälle:

  • tisdag 28 november 2023

Tid: 09:00 - 12:00

Plats: Digitalt

Ledare: Daniel Olsson och Karin Glader, CIT Energy Management

Antal platser kvar: 21

Sista bokningsdatum: 2023-11-27

Priser

Alla priser visas exklusive moms

Pris: 4 495:-

Medlemspris: 4 495:-

Sista datum för registrering var 2023-11-27

Dela socialt

Konsultplatsen

Hitta enkelt rätt konsult inom installations- och energiteknik

Det händer lokalt!

För Energi & Miljötekniska Föreningens medlemmar är det lokala/regionala nätverket viktigt. Därför finns vi på 29 orter landet runt – från Malmö till Luleå.

 

Se vad som är på gång på din ort:

👋
Hallå! Är du medlem? Vill du veta fördelarna?