Utbildningar/konferenser

Så undviker du korrosion i värmesystem

Forskningsstudie om korrosion i sekundära fastighetssystem för värmning och kylning
samt dess påverkan på (delta t)
 
Installatörsföretagen tog hösten 2020 initiativet till ett forskningsprojekt sponsrat av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF) i syfte att förlänga livslängden och förbättra energieffektiviteten på vätskeburna system. Bakgrunden var bland annat att antalet korrosionsrelaterade vattenskador ökat drastiskt och korrosionen i sin tur påverkar
energieffektiviteten. Exempelvis visar vissa studier på att bara en fjärdedel av fjärrvärmecentralerna fungerar som de skall och vätskekopplade värmeåtervinningssystem har ofta mycket dålig verkningsgrad.

Problemen uppstår ofta mycket tidigt och kan vara en viktig orsak till att endast en tredjedel av nybyggda flerbostadshus klarar Boverkets energihushållningskrav. De som inte klarar kraven kan komma att drabbas av dryga kostnader i efterhand. ”Överstiger primärenergitalet det högsta tillåtna värdet sorteras byggnaden ut och blir föremål för en sanktionsavgift samt ett
åtgärdsföreläggande” (Boverket, Rapport 2017:22).

Den resulterande studien bjöd på en del överraskningar och reste ytterligare några frågetecken. Därför har SBUF finansierat en uppföljning vars resultat kommer att presenteras på NordBygg 2024. Men redan nu kan du få en del förhandsinformation med det senaste inom forskningen.

Några av de frågor som kommer att avhandlas är:
– Vad är egentligen vatten?
– Hur påverkar det nya dricksvattendirektivet hur vi fyller på system?
– Varför började vi bygga system i järn?
– Vad är korrosion och hur kan den uppkomma?
– Vilka är riskfaktorerna?
– Hur projektera, driftsätta och underhålla system för bästa prestanda?
– Vad kan gaser i systemet leda till?
– Glykoler och etanol – skydd eller risk?
Vi kommer också att få ett par intressanta fallstudier ifrån forskningsprojekten beskrivna för oss.

Sista datum för registrering var 2023-11-20

Info

Tillfälle:

  • tisdag 21 november 2023

Tid: 09:00 - 12:00

Plats: Digitalt

Ledare: Rafael Ospino, Teknikrådgivare AB

Antal platser kvar: 22

Sista bokningsdatum: 2023-11-20

Priser

Alla priser visas exklusive moms

Pris: 2 995:-

Medlemspris: 2 195:-

Sista datum för registrering var 2023-11-20

Dela socialt

Konsultplatsen

Hitta enkelt rätt konsult inom installations- och energiteknik

Det händer lokalt!

För Energi & Miljötekniska Föreningens medlemmar är det lokala/regionala nätverket viktigt. Därför finns vi på 29 orter landet runt – från Malmö till Luleå.

 

Se vad som är på gång på din ort:

👋
Hallå! Är du medlem? Vill du veta fördelarna?