Lokala aktiviteter

Föredrag om korrosion i vvs-system (Västerås)

Installatörsföretagen tog hösten 2020 initiativet till ett forskningsprojekt som skulle undersöka vilka faktorer som bidrar till att allt fler vätskeburna system korroderar i förtid, något som leder till minskad energieffektivitet och försämrad avkylning i fjärrvärmenät.

Slutrapporten från studien, ”Hållbara och energieffektiva installationer” som finansierades av SBUF godkändes 220323 och både styrkte vissa tidigare kunskaper och gav upphov till en del nya insikter! Vad som bland annat framkommit i rapporten är att det förekommer brister i kunskaperna om hur dessa skador uppkommer. Detta gör att det är vanligt förekommande med olämpliga materialkombinationer och produktval och otillräckliga instruktioner för driftsättning samt underhåll.

De nya kunskaperna pekade på behovet av ytterligare forskning, som nu  kommit igång med målet att undersöka ett större antal anläggningar som väl representerar olika större hustyper och åldrar, såväl nybyggda som befintliga och tidigare men nu åtgärdade problemsystem och att göra en kompletterande kartläggning av vilka gemensamma faktorer såväl väl fungerande som problemdrabbade anläggningar har. En väsentlig del av studien är att fastställa hur vanlig förekomsten av mikrobiella kulturer i slutna system är, eftersom de utgör en stor riskfaktor för korrosion. Rapporten kommer att slutföras under maj 2024 och de preliminära resultaten kommer att förevisas under en workshop på Nordbygg 2024.

Båda studierna har Rafael Ospino varit ansvarig för, berättar om en del av upptäckterna vid en kostnadsfri EMTF-träff i Västerås.

  • Datum och tid: 27 februari kl 11.30

Info

Tillfälle:

  • tisdag 27 februari 2024

Tid: 11:30 - 15:00

Antal platser kvar:

Sista bokningsdatum: 2024-02-27

Dela socialt

Konsultplatsen

Hitta enkelt rätt konsult inom installations- och energiteknik

Det händer lokalt!

För Energi & Miljötekniska Föreningens medlemmar är det lokala/regionala nätverket viktigt. Därför finns vi på 29 orter landet runt – från Malmö till Luleå.

 

Se vad som är på gång på din ort:

👋
Hallå! Är du medlem? Vill du veta fördelarna?