Lokala aktiviteter

Föredrag om hur fjärrvärmen kan stärka elsystemet

I dag har energiproduktionen inom fjärrvärmesektorn fokus på
produktion och leverans av värme, vilket sätter elproduktionen i andra hand.
Vad blir effekten om fokuset är det omvända? Värme går att lagra både billigare
och enklare än el. Om behovet av att balansera elnätet prioriterades, skulle
fjärrvärmeoperatörerna kunna producera el och värme i kraftvärmeverk då
elbehovet är stort, respektive konsumera el för värmeproduktion i värmepumpar
då det istället finns god tillgång på el. Den värme som eventuellt överproduceras,
det vill säga saknar direkt värmelast, lagras i storskaliga värmelager till
värmekonsumtion vid senare tillfälle. I vissa fall kan det till och med vara
motiverat med säsongslagring till de kalla månaderna

Det framgår av en avhandling av Svante Monie, energikonsult
på WSP, som har doktorerat vid Uppsala universitet inom Teknisk fysik med
inriktning mot byggd miljö. Under avhandlingsarbetet studerades hur
samordningen av el- och värmeproduktion i Sveriges fjärrvärmesystem kan bidra
med tjänster som stärker elnätet, höjer energisäkerheten, och främjar
biodiversiteten.

I avhandlingen beskrivs hur Sverige kan använda
fjärrvärmesystemen till att stärka elsystemet med så kallade kraftbalanserade
tjänster. Med detta menas dels produktion av el i kraftvärmeverken när
elproduktion från sol- och vindkraft är låg, dels konsumtion av el när det
råder hög tillgång på el från dessa. Detta förutsätter därmed att
fjärrvärmeproduktionen planeras utifrån elbehovet istället för utifrån
värmebehovet som i dag.

Vid en kostnadsfri teamsföreläsning för EMTF Karlstad kommer Svante
Moine att presentera sina resultat.

Datum och tid: 7 juni kl 11.30

Plats: via Teams

 

 

Sista datum för registrering var 2023-06-07

Info

Tillfälle:

  • onsdag 7 juni 2023

Tid: 11:30 - 12:30

Plats: Karlstad

Ledare: Svante Moine

Antal platser kvar: 95

Sista bokningsdatum: 2023-06-07

Sista datum för registrering var 2023-06-07

Dela socialt

Konsultplatsen

Hitta enkelt rätt konsult inom installations- och energiteknik

Det händer lokalt!

För Energi & Miljötekniska Föreningens medlemmar är det lokala/regionala nätverket viktigt. Därför finns vi på 29 orter landet runt – från Malmö till Luleå.

 

Se vad som är på gång på din ort:

👋
Hallå! Är du medlem? Vill du veta fördelarna?