Lokala aktiviteter

Föredrag i Helsingborg om ändrad normalperiod

SMHI har publicerat nya normalvärden för graddagar och EnergiIndex som en följd av att normalperioden ändrats från
1981?2010 till 1991?2020. För dimensionering av värmeinstallationer och
effektberäkningar har nya dimensionerande utomhustemperaturer, DVUT, baserat på
den nya normalperioden tagits fram.

Klimatdata för timvisa
energiberäkningar behöver också anpassas till den nya perioden. Sveby har
initierat framtagande av nya klimatdatafiler vilka levererats av SMHI och
bekostats av Boverket. SMHI:s metodik för framtagandet liknar den som användes
för tio år sedan när de förra typårsfilerna togs fram. De nya typårsfilerna har
samma format som tidigare publicerade klimatdatafiler och finns för samma 310
orter i Sverige.

En enklare jämförelse mellan de nya
och gamla typårsfilerna har genomförts för ett flerbostadshus och en
kontorsbyggnad för några utspridda orter i landet. Energiprestandan, EPpet,
enligt BBR förbättrades mellan 0,1-2,2 kWh/m2Atemp för kontoret och mellan 0,5 –
1,3 kWh/m2Atemp för flerbostadshuset.

Vid ett kostnadsfritt Teamsföredrag i
EMTF Helsingborg kommer Per Levin, PE, att presentera hur de nya filerna ska
användas, liksom andra nyheter som Sveby tagit fram, t.ex. Energihjälpen.

Datum och tid: 5 december kl 11.30

 

Sista datum för registrering var 2023-12-05

Info

Tillfälle:

  • tisdag 5 december 2023

Tid: 11:30 - 12:30

Plats: Helsingborg

Ledare: Per Levin

Antal platser kvar: 88

Sista bokningsdatum: 2023-12-05

Sista datum för registrering var 2023-12-05

Dela socialt

Konsultplatsen

Hitta enkelt rätt konsult inom installations- och energiteknik

Det händer lokalt!

För Energi & Miljötekniska Föreningens medlemmar är det lokala/regionala nätverket viktigt. Därför finns vi på 29 orter landet runt – från Malmö till Luleå.

 

Se vad som är på gång på din ort:

👋
Hallå! Är du medlem? Vill du veta fördelarna?