Instruktioner för stipendieansökan

Instruktioner till stipendieprisansökan i Energi- och Miljötekniska föreningens Stiftelser

2018-03-01, uppdaterad den 17 februari 2023

Till dig som har för avsikt att skicka in ett artikelmanus till Energi- och Miljötekniska Föreningens Stiftelsers stipendiepris följer här viktig information.

Vem kan söka?
Den som är medlem i Energi- och Miljötekniska Föreningen (se www.emtf.se för medlemskapsinformation) och som skickar in en teknikartikel om ett ämne som berör byggnaders inomhusmiljö, installationsteknik och energiteknik. Tävlingsbidragen kategoriseras och bedöms enligt de tre ansökningsklasserna (1) artikel baserad på examensarbete, (2) artikel baserad på forskningsprojekt, (3) övrig teknisk artikel.

Artiklarna ska vara baserade på ett arbete som slutförts under det senaste året räknat från sista ansökningsdatum.

För att delta i stipendiepristävlingen krävs att du som författare godkänner att din artikel kan komma att publiceras i tidningen Energi & Miljö. Kryssa i rutan på ansökningsformuläret.

Energi & Miljö förbehåller sig rätten att avgöra vilka artiklar som publiceras i tidningen.

Vad ska din ansökan innehålla?
Din ansökan ska innehålla:
• ett fullständigt ifyllt och undertecknat ansökningsformulär
• en teknikartikel om ett ämne som berör inomhusmiljö, installationsteknik och energi i byggnader, omfattande ca 1500 ord utformad i enlighet med angiven artikelmall
Vart ska du skicka materialet?
Skicka ditt manus och bildfilerna till mark.kretz@emtf.se och ange ”stipendieansökan” i mejlrubriken.

När ska du skicka ditt manus?
Du kan skicka in din ansökan när som helst under året. Pris delas ut en gång på våren i samband med Energi och Miljötekniska Föreningens årsmöte (sista ansökningsdag 22 april).

Kommersialism
Undvik onödigt angivande av produktspecifikationer och produkt/företagsnamn i teknikartikelmanus.

Om annan publicering
Den artikel du skickar inte får inte vara publicerad tidigare och inte heller vara inskickad till någon annan redaktion.

Bedömning
Inkomna ansökningar till stipendiepriset bedöms av en sakkunnig jury som utsetts av Energi och Miljötekniska Föreningens ledning.

Juryn gör sin bedömning av inkomna bidrag utifrån hur välskriven artikeln är, hur väl den följer gällande artikelmall, och den tekniska kvaliteten och originaliteten i artikeln.

 

Har du frågor angående stipendiepriset, kontakta Mark Kretz mark.kretz@emtf.se

Dela socialt

Konsultplatsen

Hitta enkelt rätt konsult inom installations- och energiteknik

Det händer lokalt!

För Energi & Miljötekniska Föreningens medlemmar är det lokala/regionala nätverket viktigt. Därför finns vi på 29 orter landet runt – från Malmö till Luleå.

 

Se vad som är på gång på din ort:

👋
Hallå! Är du medlem? Vill du veta fördelarna?